Перейти до змісту

Компіляція та інсталяція

Виконайте наступні операції на сервері. У вашому середовищі можуть бути відсутні деякі залежні пакунки. Встановіть їх за допомогою: dnf -y install autoconf automake libtool

[root@Rocky ~]# wget -c https://github.com/inotify-tools/inotify-tools/archive/refs/tags/3.21.9.6.tar.gz
[root@Rocky ~]# tar -zvxf 3.21.9.6.tar.gz -C /usr/local/src/
[root@Rocky ~]# cd /usr/local/src/inotify-tools-3.21.9.6/
[root@Rocky /usr/local/src/inotify-tools-3.21.9.6]# ./autogen.sh && \
./configure --prefix=/usr/local/inotify-tools && \
make && \
make install
...
[root@Rocky ~]# ls /usr/local/inotify-tools/bin/
inotifywait inotifywatch

Додайте змінну середовища PATH, запишіть її у файл конфігурації та залиште її діяти постійно.

[root@Rocky ~]# vim /etc/profile
...
PATH=$PATH:/usr/local/inotify-tools/bin/
[root@Rocky ~]# . /etc/profile

Чому б не використати пакет RPM inotify-tools зі сховища EPEL? А як використовувати вихідний код для компіляції та встановлення?

Автор особисто вважає, що віддалена передача даних є питанням ефективності, особливо у виробничому середовищі, де існує велика кількість файлів, які потрібно синхронізувати, і один файл є особливо великим. Крім того, у новій версії буде виправлено деякі помилки та розширено функції, і, можливо, ефективність передачі нової версії буде вищою, тому я рекомендую встановлювати inotify-tools за вихідним кодом. Звичайно, це особиста пропозиція автора, не кожен користувач повинен її дотримуватися.

Налаштування параметрів ядра

Ви можете налаштувати параметри ядра відповідно до потреб виробничого середовища. За замовчуванням у /proc/sys/fs/inotity/ є три файли

[root@Rocky ~]# cd /proc/sys/fs/inotify/
[root@Rocky /proc/sys/fs/inotify]# cat max_queued_events ;cat max_user_instances ;cat max_user_watches
16384
128
28014
 • max_queued_events-maximum розмір черги монітора, за замовчуванням 16384
 • max_user_instances-the - максимальна кількість екземплярів моніторингу, за замовчуванням 128
 • max_user_watches-the максимальна кількість файлів, що відстежуються на екземпляр, за замовчуванням 8192

Запишіть деякі параметри та значення в /etc/sysctl.conf, приклади наведені нижче. Потім скористайтеся sysctl -p, щоб файли набули чинності

fs.inotify.max_queued_events = 16384
fs.inotify.max_user_instances = 1024
fs.inotify.max_user_watches = 1048576

Пов'язані команди

Інструмент inotify-tools має дві команди, а саме:

 • inotifywait: для безперервного моніторингу, результати виведення в реальному часі. Зазвичай він використовується з інструментом інкрементального резервного копіювання rsync. Оскільки це моніторинг файлової системи, його можна використовувати зі сценарієм. Конкретний сценарій ми представимо пізніше.

 • inotifywatch: виведення результатів після виконання завдання для короткочасного моніторингу.

inotifywait переважно має наступні параметри:

-m означає постійний моніторинг
-r Рекурсивний моніторинг
-q Спростити вихідну інформацію
-e вказує тип події даних моніторингу, кілька типів подій розділяються комами в статусі англійською мовою

Типи подій:

Тип події Опис
access Доступ до вмісту файлу або каталогу
modify Записується вміст файлу або каталогу
attrib Атрибути файлу або каталогу змінено
close_write Файл або каталог відкривається в режимі запису, а потім закривається
close_nowrite Файл або каталог закриваються після відкриття в режимі лише для читання
close Незалежно від режиму читання/запису, файл або каталог закриваються
open Файл або каталог відкрито
moved_to Файл або каталог переміщується до контрольованого каталогу
moved_from Файл або каталог переміщено з контрольованого каталогу
move Є файли або каталоги, які переміщуються до або видаляються з каталогу моніторингу
move_self Контрольований файл або каталог було переміщено
create У контрольованому каталозі створено файли або каталоги
delete Файл або каталог у контрольованому каталозі видалено
delete_self Файл або каталог видалено
unmount Файлова система, що містить немонтовані файли або каталоги

Приклад: [root@Rocky ~]# inotifywait -mrq -e create,delete /rsync/

Демонстрація команди inotifywait

Введіть команду в перший термінал pts/0, і після натискання Enter вікно заблокується, вказуючи на те, що здійснюється моніторинг

[root@Rocky ~]# inotifywait -mrq -e create,delete /rsync/

У другому терміналі pts/1 перейдіть до каталогу /rsync/ і створіть файл.

[root@Rocky ~]# cd /rsync/
[root@Rocky /rsync]# touch inotify

Повернемося до першого терміналу pts/0, вихідна інформація така:

[root@Rocky ~]# inotifywait -mrq -e create,delete /rsync/
/rsync/ CREATE inotify

Поєднання inotifywait і rsync

Підказка

Ми працюємо на сервері Rocky Linux 8, використовуючи для демонстрації протокол SSH.

Для входу без пароля для автентифікації протоколу SSH зверніться до rsync для входу без пароля, який тут не описано. Нижче наведено приклад вмісту сценарію bash. Ви можете додати різні параметри після команди відповідно до ваших потреб. Наприклад, ви також можете додати --delete після команди rsync.

#!/bin/bash
a="/usr/local/inotify-tools/bin/inotifywait -mrq -e modify,move,create,delete /rsync/"
b="/usr/bin/rsync -avz /rsync/* testfedora@192.168.100.5:/home/testfedora/"
$a | while read directory event file
  do
    $b &>> /tmp/rsync.log
  done
[root@Rocky ~]# chmod +x rsync_inotify.sh
[root@Rocky ~]# bash /root/rsync_inotify.sh &

Підказка

Під час використання протоколу SSH для передачі даних синхронізації, якщо порт служби SSH цільової машини не 22, ви можете використовувати метод, подібний до цього—— b="/usr/bin/rsync -avz -e 'ssh -p [port-number]' /rsync/* testfedora@192.168.100.5:/home/testfedora/"

Підказка

Якщо ви хочете запустити цей сценарій під час завантаження [root@Rocky ~]# echo "bash /root/rsync_inotify.sh &" >> /etc/rc.local [root@Rocky ~]# chmod +x /etc/rc.local

Якщо ви використовуєте протокол rsync для синхронізації, вам потрібно налаштувати службу rsync цільової машини, будь ласка, зверніться до demo rsync 02, файл конфігурації rsync, rsync free Secret authentication login

Author: tianci li

Contributors: Steven Spencer, Ganna Zhyrnova