Перейти до змісту

author: Wale Soyinka contributors: Steven Spencer, Ganna Zhyrnova tested on: Всі версії tags: - лабораторна вправа - системні утиліти - cli


Лабораторна робота 3: Загальні системні утиліти

Завдання

Виконавши цю лабораторну роботу, ви зможете

 • Використовувати звичайні системні утиліти, які є в більшості систем Linux

Приблизний час виконання цієї лабораторної роботи: 70 хвилин

Загальні системні утиліти в системах Linux

Вправи в цій лабораторній роботі охоплюють деякі основні системні утиліти, з якими повинні бути знайомі користувачі та адміністратори. Більшість команд використовуються для навігації та керування файловою системою. Файлова система складається з файлів і каталогів.

Вправи стосуватимуться використання утиліт – pwd, cd, ls, rm, mv, ftp, cp, touch, mkdir, file, cat, find та locate.

Завдання 1

cd

"cd" означає змінити каталог. Ви почнете ці лабораторні роботи, перейшовши до інших каталогів у файловій системі.

Щоб використовувати cd

 1. Увійдіть на комп'ютер як root

 2. Перейдіть із поточного каталогу до каталогу /etc.

  [root@localhost root]# cd /etc
  
 3. Зауважте, що ваш запит змінився з “[root@localhost root]# ” на : “[root@localhost etc]# “

 4. Перейдіть до каталогу /usr/local/

  [root@localhost etc]# cd /usr/local
  
  [root@localhost local]#
  

  Питання

  Що змінилося у вашому запиті?

 5. Поверніться до домашнього каталогу root

  [root@localhost local]# cd /root
  
 6. Знову перейдіть до каталогу /usr/local/. Впишіть:

  [root@localhost root]# cd /usr/local
  
 7. Щоб перейти до батьківського каталогу локального каталогу, введіть «cd ..»

  [root@localhost local]# cd ..
  

  Питання

  Що таке батьківський каталог для каталогу /usr/local/?

 8. Щоб швидко повернутися до домашнього каталогу root, введіть «cd» без аргументів.

  [root@localhost usr]# cd
  
  [root@localhost root]#
  

Завдання 2

pwd

"pwd" означає "поточний робочий каталог". Він показує розташування у файловій системі, де ви перебуваєте.

Щоб використовувати pwd

 1. Щоб дізнатися тип поточного робочого каталогу

  [root@localhost root]# pwd
  /root
  
 2. Змініть свій каталог на /usr/local/ за допомогою команди «cd».

  [root@localhost root]# cd /usr/local
  
 3. Використовуйте pwd, щоб знайти поточний робочий каталог

  [root@localhost local]# pwd
  /usr/local
  
 4. Повернутися до домашнього каталогу root.

  [root@localhost root]# cd
  

Завдання 3

mkdir

Команда «mkdir» використовується для створення каталогів. Ви створите два каталоги під назвою «folder1» і «folder2».

Щоб використовувати mkdir

 1. Впишіть:

  [root@localhost root]# mkdir folder1
  
 2. Створіть другий каталог під назвою folder2

  [root@localhost root]# mkdir  folder2
  
 3. Тепер змініть свій робочий каталог на каталог “folder1”, який ви створили вище.

  [root@localhost root]# cd folder1
  
 4. Покажіть ваш поточний робочий каталог.

  [root@localhost folder1]# pwd
  /root/folder1
  

  Питання

  Не виходячи з поточного каталогу, перейдіть до каталогу «folder2». Яка команда для цього?

 5. Поверніться до домашнього каталогу root.

Завдання 4

touch

Команда «touch» може бути використана для створення звичайних файлів. Ви створите «file11, file12, file21 і file22» у зазначених вище папках.

Щоб використовувати touch

 1. Змініть каталог, наприклад «cd», на folder1 і створіть file11

  [root@localhost folder1]# touch file11
  
 2. Перебуваючи в folder1, створіть «file12»

  [root@localhost folder1]# touch file12
  
 3. Тепер поверніться до домашнього каталогу root.

 4. cd до folder2 та створіть «file21» і «file22»

  [root@localhost folder2]# Touch file21 file22
  
 5. Поверніться до домашнього каталогу root.

Завдання 5

ls

Команда "ls" означає список. Вона відображає список вмісту каталогу.

Щоб використовувати ls

 1. Введіть ls у домашній каталог root

  [root@localhost root]# ls
  

  Питання

  Перелічіть вміст каталогу

 2. Перейдіть до каталогу folder1

 3. Виведіть вміст каталогу “folder1”. Впишіть ls

  [root@localhost folder1]# ls
  file11 file12
  
 4. Перейдіть до каталогу folder2 і перелічіть його вміст тут:

 5. Поверніться до домашнього каталогу та перерахуйте «всі» приховані файли та папки.

  [root@localhost folder2]# cd
  
  [root@localhost root]# ls  –a
  .. .bash_history .bash_logout .bash_profile .bashrc folder1 folder2 .gtkrc .kde  screenrc
  
 6. Щоб отримати довгий або детальний список усіх файлів і папок у вашому домашньому каталозі, введіть:

  [root@localhost root]# ls –al
  total 44
  
  drwx------  5 root  root    4096 May 8 10:15 .
  
  drwxr-xr-x  8 root   root     4096 May 8 09:44 ..
  
  -rw-------  1 root  root     43 May 8 09:48 .bash_history
  
  -rw-r--r--  1 root  root     24 May 8 09:44 .bash_logout
  
  -rw-r--r--  1 root  root     191 May 8 09:44 .bash_profile
  
  -rw-r--r--  1 root  root     124 May 8 09:44 .bashrc
  
  drwxrwxr-x  2 root  root    4096 May 8 10:17 folder1
  
  drwxrwxr-x  2 root  root    4096 May 8 10:18 folder2
  
  ………………………..
  

Завдання 6

mv

Команда "mv" означає переміщення. Він перейменовує файли або каталоги. Він також може переміщувати файли.

Щоб використовувати mv

 1. Змініть каталог на каталог folder1 і перегляньте його вміст

  [root@localhost root]# cd  folder1
  [root@localhost folder1] ls
  
  file11 file12
  
 2. Ви перейменуєте file11 і file12 у каталозі folder1 на temp_file11 і temp_file12 відповідно.

  [root@localhost folder1]# mv file11 temp_file11
  
 3. Знову перерахуйте вміст folder1.

  [root@localhost folder1]# ls
  

  Питання

  Запишіть зміст:

 4. Перейменуйте file12 на temp_file12:

  [root@localhost folder1]# mv file12 temp_file12
  
 5. Не змінюючи каталог, перейменуйте file21 і file22 у folder2 на temp_file21 і temp_file22 відповідно.

  [root@localhost folder1]# mv  /root/folder2/file21   /root/folder2/temp_file21
  
  [root@localhost folder1]# mv  /root/folder2/file22  /root/folder2/temp_file22
  
 6. Не змінюючи ваш поточний каталог, перегляньте вміст folder2.

  Питання

  Яка команда для цього? Також перелічіть результат команди?

Завдання 7

cp

Команда "cp" означає копію. Він створює копії файлів або каталогів.

 1. Змініть свій каталог на каталог folder2.

 2. Скопіюйте вміст folder2 (temp_file21 і temp_file22) до folder1

  [root@localhost folder2]# cp temp_file21 temp_file22  ../folder1
  
 3. Перелічіть вміст folder1.

  [root@localhost folder2]# ls ../folder1
  temp_file11 temp_file12 temp_file21 temp_file22
  
 4. Перелічіть вміст folder2. Зауважте, що оригінальні копії temp_file21 і temp_file22 залишаються в folder2.

  [root@localhost folder2]# ls
  temp_file21 temp_file22
  

Завдання 8

file

Утиліта file використовується для визначення типів файлів або каталогів.

Щоб використовувати file

 1. Поверніться до домашнього каталогу.

 2. Щоб перевірити, чи є "folder1" файлом або каталогом, впишіть:

  [root@localhost root]# file  folder1
  folder1: directory
  
 3. Перейдіть до каталогу folder1

 4. Використовуйте утиліту file, щоб визначити тип файлу для temp_file11

  [root@localhost folder1]# file   temp_file11
  temp_file11: empty
  
 5. Скористайтеся утилітою file, щоб дізнатися тип файлу для всіх файлів у каталозі folder1. Перелік тут:

 6. Змініть каталог на каталог /etc.

  [root@localhost folder1]# cd /etc
  
 7. Використовуйте утиліту file, щоб дізнатися тип файлу для файлу "passwd".

  [root@localhost etc]# file passwd
  

  Питання

  Який це тип файлу?

Завдання 9

cat

cat є скороченням від concatenate, що означає, що файли з’єднуються разом. Команда cat також відобразить вміст цілого файлу на екрані. Ви будете використовувати cat разом із символом переспрямування “>” щоб створити файл.

Щоб створити файл за допомогою cat

 1. Змініть каталог на каталог /root/folder1

 2. Створіть новий текстовий файл під назвою «first.txt»

  [root@localhost folder1]# cat > first.txt
  
 3. Введіть наведену нижче фразу в пустому рядку та натисніть Enter.

  Це рядок з first.txt !!
  
 4. Одночасно натисніть Ctrl+C.

 5. Введіть «cat first.txt», щоб прочитати щойно введений текст.

  [root@localhost folder1]# cat  first.txt
  This is a line from first.txt !!
  
 6. Створіть інший файл під назвою “second.txt” за допомогою cat. Введіть у файл наступний текст – «This is a line from second.txt!!»

  Питання

  Яка команда для цього?

Щоб використовувати cat для об’єднання файлів

 1. Ви об’єднаєте файли “first.txt” і “second.txt”. Впишіть:

  [root@localhost folder1]# cat   first.txt  second.txt
  

  Питання

  Який ваш вихід?

Вправа 10

ftp

ftp — це програма-клієнт для використання та підключення до служб FTP через протокол передачі файлів. Програма дозволяє користувачам передавати файли на віддалений мережевий сайт і з нього. Це утиліта, яку ви можете часто використовувати.

У цій вправі ви дізнаєтесь, як анонімно увійти на сервер FTP і завантажити файл із сервера за допомогою клієнтської програми ftp.

Примітка

Вам потрібно буде виконати вправи з попередньої лабораторної роботи, щоб продовжувати цю конкретну вправу, для якої потрібен доступний FTP-сервер, який працює десь доступно.

Щоб використовувати ftp

 1. Увійдіть на свою машину як root

 2. Змініть каталог на “/usr/local/src/”.

 3. Створіть новий каталог під назвою «завантаження» в каталозі «/usr/local/src/».

  Питання

  Яка команда для цього?

 4. Змініть каталог на щойно створений каталог «завантажень».

  [root@localhost src]# cd downloads
  
 5. Введіть “ftp”, щоб запустити клієнт ftp.

  [root@localhost downloads]# ftp
  ftp>
  
 6. Для підключення до FTP-сервера введіть:

  ftp> open < server-address>     (Obtain the <server-address> from your instructor)
  ……… 
  
  220 localhost.localdomain FTP server (Version wu-2.6.2-5) ready.
  ………..
  
 7. Увійдіть як анонімний користувач. Введіть «anonymous» у запиті:

  Name (10.4.51.29:root): anonymous
  
 8. У вікні запиту пароля введіть будь-яку адресу електронної пошти та натисніть клавішу enter

  Password:     ***************
  
  230 Guest login ok, access restrictions apply.
  
  Remote system type is UNIX.
  
  Using binary mode to transfer files.
  
  ftp>
  
 9. Перейти в двійковий режим. Впишіть:

  ftp> binary
  

  Питання

  Що таке вихід двійкової команди і що таке двійковий режим "двійковий режим"?

 10. Перелічіть поточні каталоги на ftp-сервері. Введіть «ls» у запит ftp (ftp>):

  ftp> ls 
  227 Entering Passive Mode (10,0,4,5,16,103).
  125 Data connection already open; Transfer starting.
  11-23-43 10:23PM    <DIR>     images
  11-02-43 02:20PM    <DIR>     pub
  226 Transfer complete.
  
 11. Змініть каталог на каталог «pub». Впишіть:

  ftp> cd pub
  
 12. Використовуйте команду «ls», щоб отримати список файлів і каталогів у каталозі «pub».

  Питання

  Скільки файлів і каталогів там зараз?

 13. Завантажте файл під назвою «hello-2.1.1.tar.gz» у свій локальний каталог. Введіть «yes» у запиті.

  ftp> mget   hello-2.1.1.tar.gz
  mget hello-2.1.1.tar.gz?  yes
  
  227 Entering Passive Mode (10,0,4,5,16,252).
  
  125 Data connection already open; Transfer starting.
  
  226 Transfer complete.
  
  389363 bytes received in 0.0745 secs (5.1e+03 Kbytes/sec)
  
 14. Вийдіть із FTP-сервера та вийдіть із клієнта ftp. Впишіть:

  ftp> bye
  
 15. Ви будете кинуті назад у свою локальну оболонку.

 16. Переконайтеся, що ви все ще перебуваєте в каталозі «завантажень» локальної машини.

  Питання

  Перелічіть файли в папці завантажень.

Вправа 11

Використання перенаправлення

Більшість утиліт і команд, якими ви користуєтеся в Linux, надсилають вихідні дані на екран. Екран називається стандартним виводом (stdout). Переспрямування дає змогу надіслати результат кудись ще – можливо, файл.

Кожна програма, запущена в системі Linux, має три дескриптори відкритих файлів: stdin (0), stdout (1) і stderr (2). Ви можете перенаправляти або передавати їх окремо. Символи перенаправлення: “>, < “

Щоб використовувати перенаправлення

 1. Переконайтеся, що ви все ще перебуваєте в каталозі folder1.

 2. Ви будете використовувати переспрямування виводу, щоб переспрямувати вихід із команди ls (list) до текстового файлу під назвою myredirects

  [root@localhost folder1]# ls > myredirects
  
 3. Перегляньте новий файл (myredirects), створений у каталозі folder1.

  [root@localhost folder1] # cat   myredirects
  temp_file11 temp_file12 temp_file21 temp_file22 myredirects
  
 4. Тепер ви перенаправите вихід команди file у той самий файл. Ви хочете дізнатися тип файлу для temp_file11 у каталозі folder1 і надіслати результат у свій файл myredirects

  [root@localhost folder1]# file  temp_file11  >  myredirects
  
 5. Перегляньте вміст файлу myredirects.

  Питання

  Воно змінилося. Що сталося?

 6. Якщо ви хочете запобігти тому, що сталося вище, ви скористаєтеся подвійним символом перенаправлення «>>». Це додасть новий вихід до файлу замість його заміни. Впишіть:

  [root@localhost folder1]# ls >> myredirects
  
 7. Тепер ще раз перевірте вміст файлу myredirects за допомогою cat.

  Питання

  Запишіть його зміст тут:

Використання перенаправлення для придушення виводу команди

Ви будете часто використовувати концепції, розглянуті тут, у Linux, тому, будь ласка, зверніть на це особливу увагу. Це може бути трохи складно.

Бувають випадки, коли ви не хочете, щоб користувач бачив результат команди, можливо, повідомлення про помилку. Зазвичай це відбувається тому, що дивні повідомлення про помилки часто лякають звичайних користувачів. У цих вправах ви надішлете вихід своїх команд на нульовий пристрій ( /dev/null/ ). Нульовий пристрій схожий на «бітове відро». Все, що ви кладете всередину, зникає назавжди. Ви також можете надіслати (або перенаправити) звичайний вихід команди на нульовий пристрій "null device".

Використовуйте наведені нижче вказівки.

|Redirector|<p></p><p>Function</p>|
| :- | :- |
|> file|Direct standard output to file|
|< file|Take standard input from file|
|Cmd1 | cmd2|Pipe; take standard out of cmd1 as standard input to cmd2|
|n> file|Direct file descriptor n to file|
|N< file|Set file as file descriptor n|
|>&n|Duplicate standard output to file descriptor n|
|<&n|Duplicate standard input from file descriptor n|
|&>file|Direct standard output and standard error to file|
 1. Переконайтеся, що ви все ще перебуваєте в каталозі folder1. Використовуйте опцію довгого списку команди ls у temp_file11:

  [root@localhost folder1]# ls  –l  temp_file11
  -rw-r--r--  1 root   root      0 Jul 26 18:26 temp_file11
  
 2. Ви перенаправите вихід тієї ж команди вище (ls –l temp_file11) на нульовий пристрій.

  [root@localhost folder1]# ls  –l temp_file11 > /dev/null
  

  У вас не повинно бути результату.

 3. Тепер, якщо ви випадково неправильно ввели назву файлу, інформацію про який ви хочете переглянути; Ви отримаєте:

  [root@localhost folder1]# ls –l te_file1
  ls: te_file1: No such file or directory
  

  Наведене вище є результатом типу помилки, яку було запрограмовано видати командою ls.

 4. Виконайте ту саму команду, що й вище, з неправильним написанням імені файлу та перенаправте його до /dev/null

  [root@localhost folder1]# ls  -l  te_file1 > /dev/null
  
  ls: te_file1: No such file or directory
  

  Питання

  Що тут сталося? Чому вихідні дані все ще з’являються на екрані (stdout)?

 5. З різних причин ви можете придушити такі повідомлення про помилки, як наведене вище. Щоб зробити це, впишіть:

  [root@localhost folder1]# ls –l te_file1 > /dev/null 2>&1
  

  Ви не отримаєте результату.

  Цього разу стандартний вихід, а також стандартна помилка пригнічуються.

  Порядок перенаправлення ВАЖЛИВИЙ!!

  Переспрямування читається зліва направо в командному рядку.

  Крайня ліва частина символу перенаправлення - «>»: надсилатиме стандартний вихід (stdout) до /dev/null. Тоді крайня права частина переспрямування - "2>&1 ": дублюватиме стандартну помилку (2) у стандартний вихід (1).

  Отже, наведену вище команду можна прочитати так: перенаправити stdout(1) до “/dev/null”, а потім скопіювати stderr (2) до stdout

 6. Щоб додатково продемонструвати важливість порядку перенаправлення. Спробуйте:

  [root@localhost folder1]# ls  –l  tem_file 2>&1  > order.txt
  

  Використовуйте команду cat, щоб перевірити вміст файлу “order.txt”

  Крайня ліва частина – «2>&1» скопіює стандартну помилку до стандартного виводу. Потім крайня права частина вищезазначеного – “ > order.txt» перенаправляє stdout до файлу order.txt.

 7. Спробуйте цей варіант описаного вище кроку:

  [root@localhost folder1]# ls –l  hgh_ghz 2> order2.txt  > order2.txt
  

  Питання

  Перегляньте файл “order2.txt” і поясніть, що сталося?

 8. Щоб надіслати стандартний вивід і стандартну помилку в окремі файли, впишіть:

  [root@localhost folder1]# ls –l tep_f  > standard_out 2> standard_err
  

  Питання

  Було створено два нових файли. Як називаються файли і який їх вміст?

 9. Ви можете аналогічно переспрямувати як stdout, так і stderr до одного файлу, використовуючи:

  [root@localhost folder1]# ls –l  te_fil  &>  standard_both
  

Вправа 12

rm

Команда rm видаляє файли або каталоги. Ви збираєтеся використати rm, щоб видалити деякі з файлів, створених у попередніх вправах.

Щоб використати rm

 1. Перебуваючи в каталозі "folder1", видаліть файл standard_err. У запиті підтвердження введіть «y»:

  [root@localhost folder1]# rm  standard_err
  rm: remove `standard_err'? y
  
 2. Видаліть файл «standard_out». Щоб запобігти запиту підтвердження перед видаленням файлу, скористайтеся параметром “–f “ з командою rm.

  [root@localhost folder1]# rm  -f  standard_out
  
 3. Поверніться до домашнього каталогу (/root) і видаліть каталог «folder2». Щоб використати rm для видалення папки, потрібно використати перемикач «–r»:

  [root@localhost root]# rm -r  folder2
  
  rm: descend into directory `folder2'? y
  
  rm: remove `folder2/temp_file21'? y
  
  rm: remove `folder2/temp_file22'? y
  
  rm: remove directory `folder2'? y
  

  Питання

  Вам знову було запропоновано підтвердити видалення кожного файлу в каталозі та самого каталогу. Яку опцію ви використаєте з командою rm –r, щоб запобігти цьому?

Вправа 13

Вивчення vi

vi — текстовий редактор. Його можна використовувати для редагування всіх видів звичайного тексту. Це особливо корисно для редагування програм.

vi - це великий товстий монстр, який може робити майже все, включаючи приготування кави чи какао!!

Замість того, щоб намагатися навчити вас vi, ця вправа вкаже вам на інструмент, який може краще ознайомити вас з vi.

Будь ласка, знайдіть час, щоб ознайомитися з онлайн-підручником vi (точніше vim). Просто дотримуйтесь інструкцій.

Для вивчення vi

 1. Увійшовши в систему, введіть:

  [root@localhost root]# vimtutor

Вправа 14

Пошук файлів: (find та locate)

У цій вправі буде розглянуто дві найпопулярніші утиліти, які використовуються для пошуку файлів і каталогів у файловій системі. Це команди find і locate.

find

Утиліта find існує вже давно. Вона рекурсивно сканує каталоги, щоб знайти файли, які відповідають заданому критерію.

Загальний синтаксис find має вигляд:

find  [path]  [options]  [criterion]  [action]

Якщо ви не вкажете жодного каталогу чи шляху, пошук буде здійснюватися в поточному каталозі. Якщо ви не вкажете критерій, це еквівалентно "true", тому всі файли будуть знайдені. Утиліта find має багато параметрів для будь-якого типу пошуку файлу. Нижче наведено лише деякі параметри, критерії та дії.

ОПЦІЇ:

-xdev:     не шукайте в каталогах, розташованих на інших файлових системах;

-mindepth <n>: спуститися принаймні на <n> рівнів нижче зазначеного каталогу раніше пошуку файлів;

-maxdepth <n>: шукати файли, розташовані не більше ніж на n рівнів нижче вказаного каталогу;

-follow:    перейдіть за символічними посиланнями, якщо вони посилаються на каталоги.

-daystart:   у разі використання тестів, пов’язаних із часом (див. нижче), візьміть початок поточного дня як позначку часу замість типової (за 24 години до поточного часу).
КРИТЕРІЇ

-впишіть <type>:        пошук заданого типу файлу; <type> може бути одним із: f (звичайний файл), d (каталог),

l (символічне посилання), s (socket), b (файл режиму блокування), c (файл символьного режиму) або

p (іменований pipe);

-name <pattern>: знайти файли, імена яких відповідають заданим <pattern>;

-iname <pattern>: like - назва, але ігнорувати регістр;

-atime <n>, -amin <n>: знайти файли, доступ до яких був останні <n> дні тому (-atime) або <n> хвилини тому (-amin). Ви також можете вказати +<n> або -<n>, у цьому випадку пошук здійснюватиметься для файлів, до яких було відкрито щонайбільше або принаймні <n> днів/хвилин тому;

-anewer <file>: знайти файли, до яких відкривався нещодавно, ніж файл <file>;

-ctime <n>, -cmin <n>, -cnewer <file>: такий саме як -atime, -amin та -anewer, але застосовується до останнього часу, коли вміст файлу було змінено;

-regex <pattern>:  такий саме як -name, але шаблон розглядається як регулярний вираз;

-iregex <pattern>: такий саме як -regex, але ігнорувати регістр.
ДІЇ:

-print: просто друкує назву кожного файлу на стандартному виводі. Це типова дія;

-ls: виводить на стандартний вивід еквівалент ls -ilds для кожного знайденого файлу;

-exec <command>: виконує команду <command> для кожного знайденого файлу. Командний рядок <command> має закінчуватися символом ;, який потрібно екранувати, щоб оболонка не інтерпретувала його; позиція файлу позначена {}.

-ok <command>: те саме, що -exec, але запитувати підтвердження для кожної команди.

Щоб використовувати find

 1. Переконайтеся, що ви перебуваєте у своєму домашньому каталозі.

 2. Ви використаєте find для відображення всіх файлів у вашому поточному каталозі (pwd). Впишіть:

  [root@localhost root]# find
  
  
  ………..
  
  ./.bash_profile
  
  ./.bashrc
  
  ./.cshrc
  
  ./.tcshrc
  
  ./.viminfo
  
  ./folder1
  
  ./folder1/first.txt
  
  …………
  

  Ваші результати показують типову поведінку find, коли використовується без жодного параметра.

  Він рекурсивно відображає всі файли та каталоги (включаючи приховані файли) у робочому каталозі.

 3. Тепер використовуйте find, щоб знайти лише каталоги у вашому pwd. Впишіть:

  [root@localhost root]# find  -type  d
  .
  ./folder1
  ./folder2
  ………
  

  Питання

  З наведеної вище команди «find –type d»; що таке «option», що таке «path», що таке «criterion» і, нарешті, що таке «action»?

 4. Далі ви шукатимете всі файли у вашій системі, які закінчуються суфіксом «.txt».

  [root@localhost root]# find  /  -maxdepth  3  -name  "*.txt"  -print
  /root/folder1/first.txt
  /root/folder1/second.txt
  /root/folder1/order.txt
  /root/folder1/order2.txt
  

  Питання

  Знову з наведеної вище команди; що таке «option», що таке «path», що таке «criterion» і, нарешті, що таке «action»? (ПІДКАЗКА: дія = “- print”)

  Пошук виконуватиметься лише на 3 каталоги вглиб від каталогу “/”.

  Зірочка, яка використовується в наведеній вище команді, є одним із символів підстановки в Linux.

  Використання символів підстановки в Linux називається «глоббуванням».

 5. Використовуйте команду find, щоб знайти всі файли у вашому “pwd”, які мають розмір “менший” за 200 кілобайт. Впишіть:

  [root@localhost root]# find  .  –size  -200k
  
 6. Використовуйте команду find, щоб знайти всі файли у вашому pwd, які «більші» за 10 кілобайт, а також відобразити їхній «тип файлу». Впишіть:

  [root@localhost root]# find  . –size +10k  –exec  file   "{ }"   ";"
  

locate

Синтаксис команди find іноді може бути досить складним у використанні; і через інтенсивний пошук він може бути повільним. Альтернативною командою є locate.

locate здійснює пошук у попередньо створеній базі даних усіх файлів у файловій системі.

Він покладається на програму updatedb.

search usage:

locate   [-qi] [-d <path>] [--database=<path>] <search string>...

locate   [-r <regexp>] [--regexp=<regexp>]

database usage:   locate [-qv] [-o <file>] [--output=<file>]

locate [-e <dir1,dir2,...>] [-f <fs_type1,...> ] [-l <level>]

[-c] <[-U <path>] [-u]>

general usage:   locate [-Vh] [--version] [--help]

Щоб використовувати locate

 1. Перейдіть до каталогу folder1 і створіть порожні файли temp1, temp2 і temp3:

  [root@localhost root]# cd  folder1;  touch temp1  temp2  temp3
  [root@localhost folder1]#
  

  Крапка з комою (;), яка використовується у наведеній вище команді, дозволяє виконувати кілька команд в одному рядку!!

 2. Використовуйте locate для пошуку всіх файлів у вашому pwd, які мають суфікс «temp»

  [root@localhost folder1]# locate temp*
  /root/folder1/temp_file11
  /root/folder1/temp_file12
  /root/folder1/temp_file21
  /root/folder1/temp_file22
  

  Зауважте, що три файли, які ви створили на кроці 1, НЕ знайдено.

 3. Ви примусово оновите базу даних за допомогою updatedb, щоб дозволити їй враховувати всі новостворені файли. Впишіть:

  [root@localhost folder1]# updatedb
  
 4. Тепер спробуйте пошук знову. Впишіть:

  [root@localhost folder1]# locate  temp
  

  Питання

  Що сталося цього разу?

 5. Ви закінчили цю лабораторну роботу.