Перейти до змісту

Управління програмним забезпеченням

Загальні положення

У системі Linux програмне забезпечення можна встановити двома способами:

 • Використовуючи інсталяційний пакет;
 • Компіляцією з вихідних файлів.

Примітка

Встановлення з джерела тут не розглядається. Як правило, ви повинні використовувати пакетний метод, якщо потрібне програмне забезпечення недоступне через менеджер пакетів. Причиною цього є те, що залежностями зазвичай керує система пакунків, тоді як із вихідним кодом вам потрібно керувати залежностями вручну.

Пакет: це один файл, що містить усі дані, необхідні для встановлення програми. Його можна виконати безпосередньо в системі з репозиторію програмного забезпечення.

Вихідні файли: деяке програмне забезпечення надається не в пакетах, готових для встановлення, а в архіві, що містить вихідні файли. Адміністратор має підготувати ці файли та скомпілювати їх для встановлення програми.

RPM: RedHat Package Manager

RPM (RedHat Package Manager) — система керування програмним забезпеченням. Можна встановити, видалити, оновити або перевірити програмне забезпечення, що міститься в пакетах.

RPM — це формат, який використовують усі дистрибутиви на основі RedHat (RockyLinux, Fedora, CentOS, SuSe, Mandriva тощо). Його еквівалентом у світі Debian є DPKG (пакет Debian).

Назва пакета RPM відповідає певній номенклатурі:

Ілюстрація назви пакета

Команда rpm

Команда rpm дозволяє встановити пакет.

rpm [-i][-U] package.rpm [-e] package

Приклад (для пакета з назвою "пакет"):

rpm -ivh package.rpm
Опція Опис
-i package.rpm Встановлює пакет.
-U package.rpm Оновлює вже встановлений пакет.
-e package.rpm Видаляє пакет.
-h Відображає індикатор виконання.
-v Інформує про хід операції.
--test Перевіряє команду, не виконуючи її.

Команда rpm також дозволяє запитувати базу даних пакетів системи, додавши параметр -q.

Існує можливість виконання кількох типів запитів для отримання різної інформації про встановлені пакети. База даних RPM знаходиться в каталозі /var/lib/rpm.

Приклад:

rpm -qa

Ця команда запитує всі пакети, встановлені в системі.

rpm -q [-a][-i][-l] package [-f] file

Приклад:

rpm -qil package
rpm -qf /path/to/file
Опція Опис
-a Перелічує всі пакети, встановлені в системі.
-i __package__ Відображає інформацію про пакет.
-l __package__ Перелічує файли, що містяться в пакеті.
-f Відображає назву пакета, що містить вказаний файл.
--last Список пакетів подано за датою інсталяції (першими відображаються останні встановлені пакети).

Увага

Після параметра "-q" ім'я пакета має бути точним. Метасимволи (знаки підстановки) не підтримуються.

Порада

Однак можна переглянути список усіх встановлених пакетів і відфільтрувати їх за допомогою команди grep.

Приклад: список останніх встановлених пакетів:

sudo rpm -qa --last | head
NetworkManager-config-server-1.26.0-13.el8.noarch Mon 24 May 2021 02:34:00 PM CEST
iwl2030-firmware-18.168.6.1-101.el8.1.noarch Mon 24 May 2021 02:34:00 PM CEST
iwl2000-firmware-18.168.6.1-101.el8.1.noarch Mon 24 May 2021 02:34:00 PM CEST
iwl135-firmware-18.168.6.1-101.el8.1.noarch  Mon 24 May 2021 02:34:00 PM CEST
iwl105-firmware-18.168.6.1-101.el8.1.noarch  Mon 24 May 2021 02:34:00 PM CEST
iwl100-firmware-39.31.5.1-101.el8.1.noarch  Mon 24 May 2021 02:34:00 PM CEST
iwl1000-firmware-39.31.5.1-101.el8.1.noarch  Mon 24 May 2021 02:34:00 PM CEST
alsa-sof-firmware-1.5-2.el8.noarch      Mon 24 May 2021 02:34:00 PM CEST
iwl7260-firmware-25.30.13.0-101.el8.1.noarch Mon 24 May 2021 02:33:59 PM CEST
iwl6050-firmware-41.28.5.1-101.el8.1.noarch  Mon 24 May 2021 02:33:59 PM CEST

Приклад: список історії встановлення ядра:

sudo rpm -qa --last kernel
kernel-4.18.0-305.el8.x86_64         Tue 25 May 2021 06:04:56 AM CEST
kernel-4.18.0-240.22.1.el8.x86_64       Mon 24 May 2021 02:33:35 PM CEST

Приклад: список усіх встановлених пакетів із певною назвою за допомогою grep:

sudo dnf list installed | grep httpd
centos-logos-httpd.noarch      80.5-2.el8               @baseos
httpd.x86_64            2.4.37-30.module_el8.3.0+561+97fdbbcc  @appstream
httpd-filesystem.noarch       2.4.37-30.module_el8.3.0+561+97fdbbcc  @appstream
httpd-tools.x86_64         2.4.37-30.module_el8.3.0+561+97fdbbcc  @appstream

DNF: Dandified Yum

DNF (Dandified Yum) — менеджер пакетів програмного забезпечення, наступник YUM (Yyellow dog Updater ** Modified). Він працює з пакетами RPM**, згрупованими в локальному чи віддаленому репозиторії (каталог для зберігання пакетів). Для найбільш поширених команд його використання ідентично використанню yum.

Команда dnf дозволяє керувати пакунками шляхом порівняння пакетів, встановлених у системі, з пакетами в сховищах, визначених на сервері. Він також автоматично встановлює залежності, якщо вони також присутні в сховищах.

dnf — це менеджер, який використовується багатьма дистрибутивами на основі RedHat (RockyLinux, Fedora, CentOS, ...). Його еквівалентом у світі Debian є APT (Aadvanced Packaging Tacking).

Команда dnf

Команда dnf дозволяє встановити пакет, вказавши лише коротку назву.

dnf [install][remove][list all][search][info] package

Приклад:

dnf install tree

Потрібна лише коротка назва пакета.

Опція Опис
install Встановлює пакет.
remove Видаляє пакет.
list all Перелічує пакети, які вже є в сховищі.
search Шукає пакети у сховищі.
provides */command_name Шукає команди.
info Відображає інформацію про пакет.
autoremove Видаляє всі пакети, встановлені як залежні, але більше не потрібні.

Команда dnf install дозволяє вам інсталювати потрібний пакет, не турбуючись про його залежності, які будуть вирішені безпосередньо самим dnf.

dnf install nginx
Last metadata expiration check: 3:13:41 ago on Wed 23 Mar 2022 07:19:24 AM CET.
Dependencies resolved.
Transaction Summary
============================================================================================================================
Install 7 Packages

Total download size: 816 k
Installed size: 2.2 M
Is this ok [y/N]:

Якщо ви не пам’ятаєте точну назву пакета, ви можете знайти його за допомогою команди dnf search name. Як ви бачите, є розділ, який містить точну назву, і інший, який містить листування пакета, усі вони виділені для полегшення пошуку.

dnf search nginx
Last metadata expiration check: 0:20:55 ago on Wed 23 Mar 2022 10:40:43 AM CET.
=============================================== Name Exactly Matched: nginx ================================================
nginx.aarch64 : A high performance web server and reverse proxy server
============================================== Name & Summary Matched: nginx ===============================================
collectd-nginx.aarch64 : Nginx plugin for collectd
munin-nginx.noarch : NGINX support for Munin resource monitoring
nginx-all-modules.noarch : A meta package that installs all available Nginx modules
nginx-filesystem.noarch : The basic directory layout for the Nginx server
nginx-mod-http-image-filter.aarch64 : Nginx HTTP image filter module
nginx-mod-http-perl.aarch64 : Nginx HTTP perl module
nginx-mod-http-xslt-filter.aarch64 : Nginx XSLT module
nginx-mod-mail.aarch64 : Nginx mail modules
nginx-mod-stream.aarch64 : Nginx stream modules
pagure-web-nginx.noarch : Nginx configuration for Pagure
pcp-pmda-nginx.aarch64 : Performance Co-Pilot (PCP) metrics for the Nginx Webserver
python3-certbot-nginx.noarch : The nginx plugin for certbot

Інший спосіб пошуку пакета шляхом введення додаткового ключа пошуку полягає в тому, щоб надіслати результат команди dnf через канал до команди grep з потрібним ключем.

dnf search nginx | grep mod
Last metadata expiration check: 3:44:49 ago on Wed 23 Mar 2022 06:16:47 PM CET.
nginx-all-modules.noarch : A meta package that installs all available Nginx modules
nginx-mod-http-image-filter.aarch64 : Nginx HTTP image filter module
nginx-mod-http-perl.aarch64 : Nginx HTTP perl module
nginx-mod-http-xslt-filter.aarch64 : Nginx XSLT module
nginx-mod-mail.aarch64 : Nginx mail modules
nginx-mod-stream.aarch64 : Nginx stream modules

Команда dnf remove видаляє пакет із системи та його залежності. Нижче наведено фрагмент команди dnf remove httpd.

dnf remove httpd
Dependencies resolved.
============================================================================================================================
 Package            Architecture  Version                      Repository     Size
============================================================================================================================
Removing:
 httpd             aarch64     2.4.37-43.module+el8.5.0+727+743c5577.1      @appstream     8.9 M
Removing dependent packages:
 mod_ssl            aarch64     1:2.4.37-43.module+el8.5.0+727+743c5577.1     @appstream     274 k
 php              aarch64     7.4.19-1.module+el8.5.0+696+61e7c9ba        @appstream     4.4 M
 python3-certbot-apache     noarch     1.22.0-1.el8                    @epel       539 k
Removing unused dependencies:
 apr              aarch64     1.6.3-12.el8                    @appstream     299 k
 apr-util            aarch64     1.6.1-6.el8.1                   @appstream     224 k
 apr-util-bdb          aarch64     1.6.1-6.el8.1                   @appstream     67 k
 apr-util-openssl        aarch64     1.6.1-6.el8.1                   @appstream     68 k
 augeas-libs          aarch64     1.12.0-6.el8                    @baseos      1.4 M
 httpd-filesystem        noarch     2.4.37-43.module+el8.5.0+727+743c5577.1      @appstream     400
 httpd-tools          aarch64     2.4.37-43.module+el8.5.0+727+743c5577.1
...

Команда dnf list містить список усіх пакетів, встановлених у системі та присутніх у сховищі. Вона приймає кілька параметрів:

Параметр Опис
all Перелічує встановлені пакунки, а потім доступні у сховищах.
available Перелічує лише пакети, доступні для встановлення.
updates Перелічує пакети, які можна оновити.
obsoletes Перелічує пакети, які стали застарілими через доступні новіші версії.
recent Перелічує останні пакети, додані до сховища.

Команда dnf info, як і можна було очікувати, надає детальну інформацію про пакет:

dnf info firewalld
Last metadata expiration check: 15:47:27 ago on Tue 22 Mar 2022 05:49:42 PM CET.
Installed Packages
Name     : firewalld
Version   : 0.9.3
Release   : 7.el8
Architecture : noarch
Size     : 2.0 M
Source    : firewalld-0.9.3-7.el8.src.rpm
Repository  : @System
From repo  : baseos
Summary   : A firewall daemon with D-Bus interface providing a dynamic firewall
URL     : http://www.firewalld.org
License   : GPLv2+
Description : firewalld is a firewall service daemon that provides a dynamic customizable
       : firewall with a D-Bus interface.

Available Packages
Name     : firewalld
Version   : 0.9.3
Release   : 7.el8_5.1
Architecture : noarch
Size     : 501 k
Source    : firewalld-0.9.3-7.el8_5.1.src.rpm
Repository  : baseos
Summary   : A firewall daemon with D-Bus interface providing a dynamic firewall
URL     : http://www.firewalld.org
License   : GPLv2+
Description : firewalld is a firewall service daemon that provides a dynamic customizable
       : firewall with a D-Bus interface.

Іноді ви знаєте лише виконуваний файл, який хочете використати, але не знаєте пакунок, який його містить. У цьому випадку ви можете використати команду dnf provides */package_name, яка шукатиме в базі даних для вас потрібний збіг.

Приклад пошуку команди semanage:

dnf provides */semanage
Last metadata expiration check: 1:12:29 ago on Wed 23 Mar 2022 10:40:43 AM CET.
libsemanage-devel-2.9-6.el8.aarch64 : Header files and libraries used to build policy manipulation tools
Repo    : powertools
Matched from:
Filename  : /usr/include/semanage

policycoreutils-python-utils-2.9-16.el8.noarch : SELinux policy core python utilities
Repo    : baseos
Matched from:
Filename  : /usr/sbin/semanage
Filename  : /usr/share/bash-completion/completions/semanage

Команда dnf autoremove не потребує параметрів. Dnf займається пошуком пакетів-кандидатів для видалення.

dnf autoremove
Last metadata expiration check: 0:24:40 ago on Wed 23 Mar 2022 06:16:47 PM CET.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!

Інші корисні параметри dnf

Опція Опис
repolist Перелічує сховища, налаштовані в системі.
grouplist Перелічує доступні колекції пакетів.
clean Видаляє тимчасові файли.

Команда dnf repolist містить список сховищ, налаштованих у системі. За замовчуванням він перераховує лише ввімкнені репозиторії, але його можна використовувати з такими параметрами:

Параметр Опис
--all Перелічує всі сховища.
--enabled За замовчуванням
--disabled Перераховує лише вимкнені сховища.

Приклад:

dnf repolist
repo id                         repo name
appstream                        Rocky Linux 8 - AppStream
baseos                          Rocky Linux 8 - BaseOS
epel                           Extra Packages for Enterprise Linux 8 - aarch64
epel-modular                       Extra Packages for Enterprise Linux Modular 8 - aarch64
extras                          Rocky Linux 8 - Extras
powertools                        Rocky Linux 8 - PowerTools
rockyrpi                         Rocky Linux 8 - Rasperry Pi

І уривок команди з прапорцем --all.

dnf repolist --all...
repo id                       repo name                                            status
appstream                      Rocky Linux 8 - AppStream                                    enabled
appstream-debug                   Rocky Linux 8 - AppStream - Source                               disabled
appstream-source                  Rocky Linux 8 - AppStream - Source                               disabled
baseos                       Rocky Linux 8 - BaseOS                                     enabled
baseos-debug                    Rocky Linux 8 - BaseOS - Source                                 disabled
baseos-source                    Rocky Linux 8 - BaseOS - Source                                 disabled
devel                        Rocky Linux 8 - Devel WARNING! FOR BUILDROOT AND KOJI USE                    disabled
epel                        Extra Packages for Enterprise Linux 8 - aarch64                         enabled
epel-debuginfo                   Extra Packages for Enterprise Linux 8 - aarch64 - Debug                     disabled
epel-modular                    Extra Packages for Enterprise Linux Modular 8 - aarch64                     enabled
epel-modular-debuginfo               Extra Packages for Enterprise Linux Modular 8 - aarch64 - Debug                 disabled
epel-modular-source                 Extra Packages for Enterprise Linux Modular 8 - aarch64 - Source
...

Нижче наведено витяг зі списку вимкнених сховищ.

dnf repolist --disabled
repo id                 repo name
appstream-debug             Rocky Linux 8 - AppStream - Source
appstream-source            Rocky Linux 8 - AppStream - Source
baseos-debug              Rocky Linux 8 - BaseOS - Source
baseos-source              Rocky Linux 8 - BaseOS - Source
devel                  Rocky Linux 8 - Devel WARNING! FOR BUILDROOT AND KOJI USE
epel-debuginfo             Extra Packages for Enterprise Linux 8 - aarch64 - Debug
epel-modular-debuginfo         Extra Packages for Enterprise Linux Modular 8 - aarch64 - Debug
epel-modular-source           Extra Packages for Enterprise Linux Modular 8 - aarch64 - Source
epel-source               Extra Packages for Enterprise Linux 8 - aarch64 - Source
epel-testing              Extra Packages for Enterprise Linux 8 - Testing - aarch64
...

Використання параметра -v розширює список великою кількістю додаткової інформації. Нижче ви можете побачити частину результату команди.

dnf repolist -v...
Repo-id      : powertools
Repo-name     : Rocky Linux 8 - PowerTools
Repo-revision   : 8.5
Repo-distro-tags   : [cpe:/o:rocky:rocky:8]: , , 8, L, R, c, i, k, n, o, u, x, y
Repo-updated    : Wed 16 Mar 2022 10:07:49 PM CET
Repo-pkgs     : 1,650
Repo-available-pkgs: 1,107
Repo-size     : 6.4 G
Repo-mirrors    : https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=aarch64&repo=PowerTools-8
Repo-baseurl    : https://example.com/pub/rocky/8.8/PowerTools/x86_64/os/ (30 more)
Repo-expire    : 172,800 second(s) (last: Tue 22 Mar 2022 05:49:24 PM CET)
Repo-filename   : /etc/yum.repos.d/Rocky-PowerTools.repo
...

Використання груп

Групи — це сукупність набору пакетів (ви можете розглядати їх як віртуальні пакунки), які логічно групують набір програм для досягнення мети (середовище робочого столу, сервер, засоби розробки тощо).

Команда dnf grouplist містить список усіх доступних груп.

dnf grouplist
Last metadata expiration check: 1:52:00 ago on Wed 23 Mar 2022 02:11:43 PM CET.
Available Environment Groups:
  Server with GUI
  Server
  Minimal Install
  KDE Plasma Workspaces
  Custom Operating System
Available Groups:
  Container Management
  .NET Core Development
  RPM Development Tools
  Development Tools
  Headless Management
  Legacy UNIX Compatibility
  Network Servers
  Scientific Support
  Security Tools
  Smart Card Support
  System Tools
  Fedora Packager
  Xfce

Команда dnf groupinstall дозволяє встановити одну з цих груп.

dnf groupinstall "Network Servers"
Last metadata expiration check: 2:33:26 ago on Wed 23 Mar 2022 02:11:43 PM CET.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package      Architecture   Version       Repository     Size
================================================================================
Installing Groups:
 Network Servers

Transaction Summary
================================================================================

Is this ok [y/N]:

Зауважте, що бажано брати назву групи в подвійні лапки, оскільки без команди вона виконуватиметься правильно, лише якщо назва групи не міститиме пробілів.

Отже, dnf groupinstall Network Servers створює таку помилку.

dnf groupinstall Network Servers
Last metadata expiration check: 3:05:45 ago on Wed 23 Mar 2022 02:11:43 PM CET.
Module or Group 'Network' is not available.
Module or Group 'Servers' is not available.
Error: Nothing to do.

Відповідною командою для видалення групи є dnf groupremove "name group".

Команда dnf clean очищає всі кеші та тимчасові файли, створені dnf. Його можна використовувати з такими параметрами.

Параметри Опис
all Видаляє всі тимчасові файли, створені для активованих репозиторіїв.
dbcache Видаляє файли кешу для метаданих сховища.
expire-cache Видаляє локальні файли cookie.
metadata Видаляє всі метадані сховищ.
packages Видаляє всі кешовані пакети.

Як працює DNF

Менеджер DNF покладається на один або декілька конфігураційних файлів для націлювання на репозиторії, що містять пакети RPM.

Ці файли розташовані в /etc/yum.repos.d/ і мають закінчуватися на .repo, щоб використовувати їх DNF.

Приклад:

/etc/yum.repos.d/Rocky-BaseOS.repo

Кожен файл .repo містить принаймні таку інформацію, по одній директиві на рядок.

Приклад:

[baseos] # Short name of the repository
name=Rocky Linux $releasever - BaseOS # Short name of the repository #Detailed name
mirrorlist=http://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=BaseOS-$releasever # http address of a list or mirror
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/BaseOS/$basearch/os/ # http address for direct access
gpgcheck=1 # Repository requiring a signature
enabled=1 # Activated =1, or not activated =0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rockyofficial # GPG public key path

За замовчуванням директива enabled відсутня, що означає, що репозиторій увімкнено. Щоб вимкнути репозиторій, необхідно вказати директиву enabled=0.

Модулі DNF

Модулі були введені в Rocky Linux 8 за допомогою апстріму. Щоб використовувати модулі, репозиторій AppStream має існувати та бути ввімкненим.

Плутанина пакетів

Створення потоків модулів у репозиторії AppStream викликало багато збентеження. Оскільки модулі упаковані в потік (див. наші приклади нижче), певний пакет відображатиметься в наших RPM, але якщо буде зроблена спроба встановити його без увімкнення модуля, нічого не станеться. Не забувайте переглядати модулі, якщо ви намагаєтеся встановити пакет, але він не може його знайти.

Що таке модулі

Модулі надходять із сховища AppStream і містять як потоки, так і профілі. Їх можна описати так:

 • потоки модулів: потік модулів можна розглядати як окреме сховище в сховищі AppStream, яке містить різні версії програми. Ці репозиторії модулів містять RPM програми, залежності та документацію для цього конкретного потоку. Прикладом потоку модулів у Rocky Linux 8 може бути postgresql. Якщо ви встановите postgresql за допомогою стандартного sudo dnf install postgresql, ви отримаєте версію 10. Однак, використовуючи модулі, замість цього можна встановити версії 9.6, 12 або 13.

 • профілі модуля: Профіль модуля враховує сценарій використання потоку модуля під час встановлення пакета. Застосування профілю налаштовує RPM пакета, залежності та документацію з урахуванням використання модуля. Використовуючи той самий потік postgresql у нашому прикладі, ви можете застосувати профіль «сервер» або «клієнт». Очевидно, що вам не потрібні ті самі пакунки, що встановлюються у вашій системі, якщо ви просто збираєтеся використовувати postgresql як клієнт для доступу до сервера.

Лістинг модулів

Ви можете отримати список усіх модулів, виконавши таку команду:

dnf module list

Це дасть вам довгий список доступних модулів і профілів, які можна використовувати для них. Справа в тому, що ви, напевно, вже знаєте, який пакет вас цікавить, тому, щоб дізнатися, чи є модулі для певного пакета, додайте назву пакета після «списку». Тут ми знову використаємо наш приклад пакета postgresql:

dnf module list postgresql

Це дасть вам результат, який виглядає так:

Rocky Linux 8 - AppStream
Name            Stream         Profiles              Summary                      
postgresql         9.6          client, server [d]         PostgreSQL server and client module        
postgresql         10 [d]         client, server [d]         PostgreSQL server and client module        
postgresql         12           client, server [d]         PostgreSQL server and client module        
postgresql         13           client, server [d]         PostgreSQL server and client module

Зверніть увагу на "[d]" у списку. Це означає, що це значення за замовчуванням. Він показує, що версія за замовчуванням — 10 і незалежно від того, яку версію ви виберете, якщо ви не вкажете профіль, то профіль сервера буде використовуватися профілем, оскільки він також є профілем за замовчуванням.

Активація модулів

Використовуючи наш приклад пакета postgresql, припустімо, що ми хочемо ввімкнути версію 12. Для цього ви просто використовуєте наступне:

dnf module enable postgresql:12

Тут для команди enable потрібно вказати назву модуля, за якою слідують «:» і назву потоку.

Щоб переконатися, що ви ввімкнули потік модуля postgresql версії 12, знову скористайтеся командою списку, яка має показати наступний результат:

Rocky Linux 8 - AppStream
Name            Stream         Profiles              Summary                      
postgresql         9.6          client, server [d]         PostgreSQL server and client module        
postgresql         10 [d]         client, server [d]         PostgreSQL server and client module        
postgresql         12 [e]         client, server [d]         PostgreSQL server and client module        
postgresql         13           client, server [d]         PostgreSQL server and client module

Тут ми можемо побачити «[e]» для «ввімкнено» поруч із потоком 12, тож ми знаємо, що версію 12 увімкнено.

Встановлення пакетів з потоку модуля

Тепер, коли наш потік модулів увімкнено, наступним кроком є встановлення postgresql, клієнтської програми для сервера postgresql. Цього можна досягти, виконавши таку команду:

dnf install postgresql

Що повинно дати вам такий результат:

========================================================================================================================================
 Package          Architecture      Version                       Repository         Size
========================================================================================================================================
Installing group/module packages:
 postgresql         x86_64         12.12-1.module+el8.6.0+1049+f8fc4c36         appstream         1.5 M
Installing dependencies:
 libpq           x86_64         13.5-1.el8                      appstream         197 k

Transaction Summary
========================================================================================================================================
Install 2 Packages
Total download size: 1.7 M
Installed size: 6.1 M
Is this ok [y/N]:

Після схвалення, ввівши "y", ви встановили програму.

Встановлення пакетів із профілів потоку модуля

Також можна безпосередньо встановлювати пакети, навіть не вмикаючи потік модулів! У цьому прикладі припустимо, що ми хочемо лише застосувати профіль клієнта до нашої інсталяції. Для цього ми просто вводимо цю команду:

dnf install postgresql:12/client

Що повинно дати вам такий результат:

========================================================================================================================================
 Package          Architecture      Version                       Repository         Size
========================================================================================================================================
Installing group/module packages:
 postgresql         x86_64         12.12-1.module+el8.6.0+1049+f8fc4c36         appstream         1.5 M
Installing dependencies:
 libpq           x86_64         13.5-1.el8                      appstream         197 k
Installing module profiles:
 postgresql/client
Enabling module streams:
 postgresql                    12

Transaction Summary
========================================================================================================================================
Install 2 Packages

Total download size: 1.7 M
Installed size: 6.1 M
Is this ok [y/N]:

Відповідь «y» на запит інсталює все, що вам потрібно для використання postgresql версії 12 як клієнта.

Видалення та скидання модуля або перемикання (Switch-To)

Після встановлення ви можете вирішити, що з будь-якої причини вам потрібна інша версія потоку. Першим кроком є видалення пакетів. Знову використовуючи наш приклад пакета postgresql, ми б зробили це за допомогою:

dnf remove postgresql

Це відобразить результат, подібний до процедури встановлення вище, за винятком видалення пакета та всіх його залежностей. Щоб видалити postgresql, дайте відповідь «y» на підказку та натисніть enter.

Після завершення цього кроку ви можете надати команду скидання для модуля за допомогою:

dnf module reset postgresql

Що дасть вам такий результат:

Dependencies resolved.
========================================================================================================================================
 Package             Architecture          Version              Repository            Size
========================================================================================================================================
Disabling module profiles:
 postgresql/client                                                           
Resetting modules:
 postgresql                                                              

Transaction Summary
========================================================================================================================================

Is this ok [y/N]:

Відповідь «y» на запит скине postgresql назад до потоку за замовчуванням, а потік, який ми ввімкнули (12 у нашому прикладі), більше не ввімкнено:

Rocky Linux 8 - AppStream
Name            Stream         Profiles              Summary                      
postgresql         9.6          client, server [d]         PostgreSQL server and client module        
postgresql         10 [d]         client, server [d]         PostgreSQL server and client module        
postgresql         12           client, server [d]         PostgreSQL server and client module        
postgresql         13           client, server [d]         PostgreSQL server and client module

Тепер ви можете використовувати значення за замовчуванням.

Ви також можете використовувати підкоманду switch to, щоб переключатися з одного активного потоку на інший. Використання цього методу не лише перемикає на новий потік, але й встановлює необхідні пакети (повернення або оновлення) без окремого кроку. Щоб використати цей метод для ввімкнення потоку postgresql версії 13 і використання профілю «клієнта», ви повинні використати:

dnf module switch-to postgresql:13/client

Вимкнути потік модуля

Бувають випадки, коли ви бажаєте вимкнути можливість інсталювати пакети з потоку модуля. У випадку нашого прикладу postgresql це може бути тому, що ви хочете використовувати репозиторій безпосередньо з PostgreSQL, щоб мати змогу використовувати новішу версію (на час написання цієї статті, версії 14 і 15 доступні з цього репозиторію). Вимкнення потоку модулів робить встановлення будь-якого з цих пакетів неможливим без попереднього їх повторного ввімкнення.

Щоб вимкнути потоки модулів для postgresql, просто виконайте:

dnf module disable postgresql

І якщо ви знову перерахуєте модулі postgresql, ви побачите наступне, де показано всі вимкнені версії модулів postgresql:

Rocky Linux 8 - AppStream
Name            Stream          Profiles             Summary                      
postgresql         9.6 [x]         client, server [d]        PostgreSQL server and client module        
postgresql         10 [d][x]        client, server [d]        PostgreSQL server and client module        
postgresql         12 [x]          client, server [d]        PostgreSQL server and client module        
postgresql         13 [x]          client, server [d]        PostgreSQL server and client module

Репозиторій EPEL

Що таке EPEL і як він використовується?

EPEL (Eextra Ppackages for Enterprise Linux) є відкритим -джерело та безкоштовне сховище на основі спільноти, яке підтримується EPEL Fedora Special Interest Group, яке надає набір додаткових пакетів для RHEL (і CentOS, Rocky Linux та інших) із вихідних кодів Fedora.

Він надає пакети, які не входять до офіційних репозиторіїв RHEL. Вони не включені, оскільки вони не вважаються необхідними в корпоративному середовищі або виходять за рамки RHEL. Не можна забувати, що RHEL — це дистрибутив корпоративного класу, а настільні утиліти чи інше спеціалізоване програмне забезпечення можуть не бути пріоритетними для корпоративного проекту.

Інсталяція

Інсталяцію необхідних файлів можна легко здійснити за допомогою пакета, наданого за замовчуванням від Rocky Linux.

Якщо ви використовуєте інтернет-проксі:

export http_proxy=http://172.16.1.10:8080

Тоді:

dnf install epel-release

Після встановлення ви можете перевірити правильність встановлення пакета за допомогою команди dnf info.

dnf info epel-release
Last metadata expiration check: 1:30:29 ago on Thu 24 Mar 2022 09:36:42 AM CET.
Installed Packages
Name     : epel-release
Version   : 8
Release   : 14.el8
Architecture : noarch
Size     : 32 k
Source    : epel-release-8-14.el8.src.rpm
Repository  : @System
From repo  : epel
Summary   : Extra Packages for Enterprise Linux repository configuration
URL     : http://download.fedoraproject.org/pub/epel
License   : GPLv2
Description : This package contains the Extra Packages for Enterprise Linux
       : (EPEL) repository GPG key as well as configuration for yum.

Пакет, як ви можете бачити з опису пакета вище, не містить виконуваних файлів, бібліотек тощо, а лише файли конфігурації та ключі GPG для налаштування репозиторію.

Ще один спосіб перевірити правильність інсталяції — запитати базу даних rpm.

rpm -qa | grep epel
epel-release-8-14.el8.noarch

Тепер вам потрібно запустити оновлення, щоб дозволити dnf розпізнати репозиторій. Вам буде запропоновано прийняти ключі GPG репозиторіїв. Зрозуміло, що ви повинні відповісти YES, щоб ними скористатися.

dnf update

Після завершення оновлення ви можете перевірити, чи правильно налаштовано сховище за допомогою команди dnf repolist, яка тепер має перерахувати нові сховища.

dnf repolist
repo id      repo name
...
epel        Extra Packages for Enterprise Linux 8 - aarch64
epel-modular    Extra Packages for Enterprise Linux Modular 8 - aarch64...

Конфігураційні файли сховища знаходяться в /etc/yum.repos.d/.

ll /etc/yum.repos.d/ | grep epel
-rw-r--r--. 1 root root 1485 Jan 31 17:19 epel-modular.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1422 Jan 31 17:19 epel.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1584 Jan 31 17:19 epel-testing-modular.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1521 Jan 31 17:19 epel-testing.repo

А нижче ми можемо побачити вміст файлу epel.repo.

[epel]
name=Extra Packages for Enterprise Linux $releasever - $basearch
# It is much more secure to use the metalink, but if you wish to use a local mirror
# place its address here.
#baseurl=https://download.example/pub/epel/$releasever/Everything/$basearch
metalink=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-$releasever&arch=$basearch&infra=$infra&content=$contentdir
enabled=1
gpgcheck=1
countme=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-8

[epel-debuginfo]
name=Extra Packages for Enterprise Linux $releasever - $basearch - Debug
# It is much more secure to use the metalink, but if you wish to use a local mirror
# place its address here.
#baseurl=https://download.example/pub/epel/$releasever/Everything/$basearch/debug
metalink=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-debug-$releasever&arch=$basearch&infra=$infra&content=$contentdir
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-8
gpgcheck=1

[epel-source]
name=Extra Packages for Enterprise Linux $releasever - $basearch - Source
# It is much more secure to use the metalink, but if you wish to use a local mirror
# place it's address here.
#baseurl=https://download.example/pub/epel/$releasever/Everything/source/tree/
metalink=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-source-$releasever&arch=$basearch&infra=$infra&content=$contentdir
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-8
gpgcheck=1

Використання EPEL

На цьому етапі, після налаштування, ми готові встановити пакети з EPEL. Для початку ми можемо переглянути список пакетів, доступних у сховищі, за допомогою команди:

dnf --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available

Фрагмент команди

dnf --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available | less
Last metadata expiration check: 1:58:22 ago on Fri 25 Mar 2022 09:23:29 AM CET.
Available Packages
3proxy.aarch64                          0.8.13-1.el8                  epel
AMF-devel.noarch                         1.4.23-2.el8                  epel
AMF-samples.noarch                        1.4.23-2.el8                  epel
AusweisApp2.aarch64                        1.22.3-1.el8                  epel
AusweisApp2-data.noarch                      1.22.3-1.el8                  epel
AusweisApp2-doc.noarch                      1.22.3-1.el8                  epel
BackupPC.aarch64                         4.4.0-1.el8                   epel
BackupPC-XS.aarch64                        0.62-1.el8                   epel
BibTool.aarch64                          2.68-1.el8                   epel
CCfits.aarch64                          2.5-14.el8                   epel
CCfits-devel.aarch64                       2.5-14.el8                   epel
...

З команди ми бачимо, що для встановлення з EPEL ми повинні змусити dnf надсилати запит запитуваному репозиторію з параметрами --disablerepo та `--enablerepo</1 >, це тому, що інакше збіг, знайдений в інших додаткових репозиторіях (RPM Fusion, REMI, ERLepo тощо), може бути новішим і, отже, матиме пріоритет. Ці параметри не потрібні, якщо ви встановили EPEL лише як додатковий репозиторій, оскільки пакунки в репозиторії ніколи не будуть доступні в офіційних. Принаймні в одній і тій самій версії!

!!! attention «Підтримати розгляд»

Одним з аспектів підтримки (оновлення, виправлення помилок, патчі безпеки), який слід враховувати, є те, що пакунки EPEL не мають офіційної підтримки від RHEL, і технічно їх життя може тривати протягом розробки Fedora (шість місяців), а потім зникати. Це віддалена можливість, але її слід розглянути.
`

Отже, щоб встановити пакет із сховищ EPEL, ви повинні використати:

dnf --disablerepo="*" --enablerepo="epel" install nmon
Last metadata expiration check: 2:01:36 ago on Fri 25 Mar 2022 04:28:04 PM CET.
Dependencies resolved.
==============================================================================================================================================================
 Package              Architecture             Version                  Repository             Size
==============================================================================================================================================================
Installing:
 nmon                aarch64                16m-1.el8                 epel                71 k

Transaction Summary
==============================================================================================================================================================
Install 1 Package

Total download size: 71 k
Installed size: 214 k
Is this ok [y/N]:

Висновок

EPEL не є офіційним репозиторієм для RHEL, але він може бути корисним для адміністраторів і розробників, які працюють з RHEL або похідними і потребують деяких утиліт, підготовлених для RHEL з джерела, в якому вони можуть бути впевнені.

Плагіни DNF

Пакет dnf-plugins-core додає модулі до dnf, які будуть корисні для керування вашими репозиторіями.

Важливо

Дивіться більше інформації тут: https://dnf-plugins-core.readthedocs.io/en/latest/index.html

Встановлення пакету у вашій системі:

dnf install dnf-plugins-core

Не всі плагіни будуть представлені тут, але ви можете звернутися до документації пакета, щоб отримати повний список плагінів і детальну інформацію.

Плагін config-manager

Керування параметрами DNF, додавання сховища або їх вимикання.

Приклади:

 • Завантажте файл .repo та використовуйте його:
dnf config-manager --add-repo https://packages.centreon.com/ui/native/rpm-standard/23.04/el8/centreon-23.04.repo
 • Ви також можете встановити Url-адресу як базову Url-адресу для репо:
dnf config-manager --add-repo https://repo.rocky.lan/repo
 • Увімкнути або вимкнути одне або кілька сховищ:
dnf config-manager --set-enabled epel centreon
dnf config-manager --set-disabled epel centreon
 • Додати проксі до вашого конфігураційного файлу:
dnf config-manager --save --setopt=*.proxy=http://proxy.rocky.lan:3128/

Плагін copr

copr — це автоматична підробка rpm, яка надає репо зі вбудованими пакетами.

 • Активація репозиторію copr:
copr enable xxxx

Плагін download

Завантаження пакету rpm замість його встановлення:

dnf download ansible

Якщо ви просто хочете отримати Url-адресу віддаленого розташування пакета:

dnf download --url ansible

Або якщо ви хочете також завантажити залежності:

dnf download --resolv --alldeps ansible

Плагін needs-restarting

Після запуску dnf update запущені процеси продовжуватимуть працювати, але зі старими двійковими файлами. Щоб врахувати зміни коду та особливо оновлення безпеки, їх потрібно перезапустити.

Плагін needs-restarting дозволить вам виявити процеси, які знаходяться в цьому випадку.

dnf needs-restarting [-u] [-r] [-s]
Опції Опис
-u Розглядає лише процеси, що належать запущеному користувачеві.
-r щоб перевірити, чи може знадобитися перезавантаження.
-s щоб перевірити, чи потрібно перезапустити служби.
-s -r зробити обидва за один захід.

Плагін versionlock

Іноді корисно захистити пакети від усіх оновлень або виключити певні версії пакета (наприклад, через відомі проблеми). Для цього дуже допоможе плагін versionlock.

Потрібно встановити додатковий пакет:

dnf install python3-dnf-plugin-versionlock

Приклади:

 • Заблокувати версію ansible:
dnf versionlock add ansible
Adding versionlock on: ansible-0:6.3.0-2.el9.*
 • Список заблокованих пакетів:
dnf versionlock list
ansible-0:6.3.0-2.el9.*

Author: Antoine Le Morvan

Contributors: Colussi Franco, Steven Spencer, Ganna Zhyrnova