Перейти до змісту

Ansible Galaxy: Колекції та ролі

У цьому розділі ви дізнаєтеся, як використовувати, встановлювати та керувати ролями й колекціями Ansible.


Цілі: В цьому розділі ви дізнаєтеся як:

✔ встановлювати та керувати колекціями.
✔ встановлювати ролі та керувати ними.

🏁 ansible, ansible-galaxy, roles, collections

Знання: ⭐ ⭐
Складність: ⭐ ⭐ ⭐

Час для читання: 40 хвилин


Ansible Galaxy надає ролі та колекції Ansible від спільноти Ansible.

На надані елементи можна посилатися в підручниках і використовувати їх із коробки

Команда ansible-galaxy

Команда ansible-galaxy керує ролями та колекціями за допомогою galaxy.ansible.com.

 • Щоб керувати ролями:
ansible-galaxy role [import|init|install|login|remove|...]
Підкоманди Функціональність
install встановлює роль.
remove видаляє одну або кілька ролей.
list відображає назву та версію встановлених ролей.
info відображає інформацію про роль.
init створює скелет нової ролі.
import імпортує ролі з веб-сайту galaxy. Потрібен логін.
 • Щоб керувати колекціями:
ansible-galaxy collection [import|init|install|login|remove|...]
Підкоманди Функціональність
init створює скелет нової колекції.
install встановлює колекцію.
list відображає назву та версію встановлених колекцій.

Ролі Ansible

Роль Ansible — це одиниця, яка сприяє багаторазовому використанню playbooks.

Примітка

Більше інформації можна знайти тут

Встановлення корисних ролей

Щоб підкреслити інтерес використання ролей, я пропоную вам використовувати роль alemorvan/patchmanagement, яка дозволить вам виконувати багато завдань (наприклад, до або після оновлення) під час вашого процесу оновлення лише за кілька рядків коду.

Ви можете перевірити код у репозиторії github ролі тут.

 • Встановіть роль. Для цього потрібна лише одна команда:
ansible-galaxy role install alemorvan.patchmanagement
 • Створіть playbook, щоб включити роль:
- name: Start a Patch Management
 hosts: ansible_clients
 vars:
  pm_before_update_tasks_file: custom_tasks/pm_before_update_tasks_file.yml
  pm_after_update_tasks_file: custom_tasks/pm_after_update_tasks_file.yml

 tasks:
  - name: "Include patchmanagement"
   include_role:
    name: "alemorvan.patchmanagement"

За допомогою цієї ролі ви можете додавати власні завдання для всього свого інвентарю або лише для цільового вузла.

Давайте створимо завдання, які будуть виконуватися до і після процесу оновлення:

 • Створіть папку custom_tasks:
mkdir custom_tasks
 • Створіть custom_tasks/pm_before_update_tasks_file.yml (ви можете змінити назву та вміст цього файлу)
---
- name: sample task before the update process
 debug:
  msg: "This is a sample tasks, feel free to add your own test task"
 • Створіть custom_tasks/pm_after_update_tasks_file.yml (ви можете змінити назву та вміст цього файлу)
---
- name: sample task after the update process
 debug:
  msg: "This is a sample tasks, feel free to add your own test task"

І запустіть своє перше керування виправленнями (Patch Management):

ansible-playbook patchmanagement.yml

PLAY [Start a Patch Management] *************************************************************************

TASK [Gathering Facts] **********************************************************************************
ok: [192.168.1.11]

TASK [Include patchmanagement] **************************************************************************

TASK [alemorvan.patchmanagement : MAIN | Linux Patch Management Job] ************************************
ok: [192.168.1.11] => {
  "msg": "Start 192 patch management"
}

...

TASK [alemorvan.patchmanagement : sample task before the update process] ********************************
ok: [192.168.1.11] => {
  "msg": "This is a sample tasks, feel free to add your own test task"
}

...

TASK [alemorvan.patchmanagement : MAIN | We can now patch] **********************************************
included: /home/ansible/.ansible/roles/alemorvan.patchmanagement/tasks/patch.yml for 192.168.1.11

TASK [alemorvan.patchmanagement : PATCH | Tasks depends on distribution] ********************************
ok: [192.168.1.11] => {
  "ansible_distribution": "Rocky"
}

TASK [alemorvan.patchmanagement : PATCH | Include tasks for CentOS & RedHat tasks] **********************
included: /home/ansible/.ansible/roles/alemorvan.patchmanagement/tasks/linux_tasks/redhat_centos.yml for 192.168.1.11

TASK [alemorvan.patchmanagement : RHEL CENTOS | yum clean all] ******************************************
changed: [192.168.1.11]

TASK [alemorvan.patchmanagement : RHEL CENTOS | Ensure yum-utils is installed] **************************
ok: [192.168.1.11]

TASK [alemorvan.patchmanagement : RHEL CENTOS | Remove old kernels] *************************************
skipping: [192.168.1.11]

TASK [alemorvan.patchmanagement : RHEL CENTOS | Update rpm package with yum] ****************************
ok: [192.168.1.11]

TASK [alemorvan.patchmanagement : PATCH | Inlude tasks for Debian & Ubuntu tasks] ***********************
skipping: [192.168.1.11]

TASK [alemorvan.patchmanagement : MAIN | We can now reboot] *********************************************
included: /home/ansible/.ansible/roles/alemorvan.patchmanagement/tasks/reboot.yml for 192.168.1.11

TASK [alemorvan.patchmanagement : REBOOT | Reboot triggered] ********************************************
ok: [192.168.1.11]

TASK [alemorvan.patchmanagement : REBOOT | Ensure we are not in rescue mode] ****************************
ok: [192.168.1.11]

...

TASK [alemorvan.patchmanagement : FACTS | Insert fact file] *********************************************
ok: [192.168.1.11]

TASK [alemorvan.patchmanagement : FACTS | Save date of last PM] *****************************************
ok: [192.168.1.11]

...

TASK [alemorvan.patchmanagement : sample task after the update process] *********************************
ok: [192.168.1.11] => {
  "msg": "This is a sample tasks, feel free to add your own test task"
}

PLAY RECAP **********************************************************************************************
192.168.1.11        : ok=31  changed=1  unreachable=0  failed=0  skipped=4  rescued=0  ignored=0 

Досить легко для такого складного процесу, чи не так?

Це лише один приклад того, що можна зробити, використовуючи ролі, надані спільнотою. Перегляньте galaxy.ansible.com, щоб дізнатися про ролі, які можуть бути вам корисні!

Ви також можете створювати власні ролі для власних потреб і публікувати їх в Інтернеті, якщо бажаєте. Це те, що ми коротко розглянемо в наступному розділі.

Вступ до Role Development

Скелет ролі, який служить відправною точкою для розробки власної ролі, може бути згенерований командою ansible-galaxy:

$ ansible-galaxy role init rocky8
- Role rocky8 was created successfully

Команда створить таку структуру дерева, яка містить роль rocky8:

tree rocky8/
rocky8/
├── defaults
│   └── main.yml
├── files
├── handlers
│   └── main.yml
├── meta
│   └── main.yml
├── README.md
├── tasks
│   └── main.yml
├── templates
├── tests
│   ├── inventory
│   └── test.yml
└── vars
  └── main.yml

8 directories, 8 files

Ролі дозволяють відмовитися від необхідності включати файли. Немає необхідності вказувати шляхи до файлів або директиви include у playbooks. Вам просто потрібно вказати завдання, і Ansible подбає про включення.

Структура ролі досить очевидна для розуміння.

Змінні просто зберігаються або в vars/main.yml, якщо змінні не потрібно перевизначати, або в default/main.yml, якщо ви бажаєте залишити можливість перевизначення змінного вмісту поза вашою роллю.

Обробники, файли та шаблони, необхідні для вашого коду, зберігаються в handlers/main.yml, files і templates відповідно.

Залишається лише визначити код для завдань вашої ролі в tasks/main.yml.

Коли все це запрацює добре, ви можете використовувати цю роль у своїх playbooks. Ви зможете використовувати свою роль, не турбуючись про технічний аспект її завдань, одночасно налаштовуючи її роботу за допомогою змінних.

Практична робота: створити першу просту роль

Давайте реалізуємо це за допомогою ролі «go anywhere», яка створить користувача за замовчуванням і встановить пакети програмного забезпечення. Цю роль можна систематично застосовувати до всіх ваших серверів.

Змінні

Ми створимо користувача rockstar на всіх наших серверах. Оскільки ми не хочемо, щоб цей користувач був перевизначений, давайте визначимо його в vars/main.yml:

---
rocky8_default_group:
 name: rockstar
 gid: 1100
rocky8_default_user:
 name: rockstar
 uid: 1100
 group: rockstar

Тепер ми можемо використовувати ці змінні в нашому tasks/main.yml без жодного включення.

---
- name: Create default group
 group:
  name: "{{ rocky8_default_group.name }}"
  gid: "{{ rocky8_default_group.gid }}"

- name: Create default user
 user:
  name: "{{ rocky8_default_user.name }}"
  uid: "{{ rocky8_default_user.uid }}"
  group: "{{ rocky8_default_user.group }}"

Щоб перевірити вашу нову роль, давайте створимо playbook test-role.yml у тому ж каталозі, що й ваша роль:

---
- name: Test my role
 hosts: localhost

 roles:

  - role: rocky8
   become: true
   become_user: root

і запустимо його:

ansible-playbook test-role.yml

PLAY [Test my role] ************************************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************************************
ok: [localhost]

TASK [rocky8 : Create default group] *******************************************************************
changed: [localhost]

TASK [rocky8 : Create default user] ********************************************************************
changed: [localhost]

PLAY RECAP *********************************************************************************************
localhost         : ok=3  changed=1  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0  

Вітаємо! Тепер ви можете створювати чудові речі за допомогою playbook лише з кількох рядків.

Давайте розглянемо використання змінних за замовчуванням.

Створіть список пакетів для встановлення за замовчуванням на ваших серверах і порожній список пакетів для видалення. Відредагуйте файли defaults/main.yml і додайте ці два списки:

rocky8_default_packages:
 - tree
 - vim
rocky8_remove_packages: []

та використайте їх у своєму tasks/main.yml:

- name: Install default packages (can be overridden)
 package:
  name: "{{ rocky8_default_packages }}"
  state: present

- name: "Uninstall default packages (can be overridden) {{ rocky8_remove_packages }}"
 package:
  name: "{{ rocky8_remove_packages }}"
  state: absent

Перевірте свою роль за допомогою попередньо створеного посібника:

ansible-playbook test-role.yml

PLAY [Test my role] ************************************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************************************
ok: [localhost]

TASK [rocky8 : Create default group] *******************************************************************
ok: [localhost]

TASK [rocky8 : Create default user] ********************************************************************
ok: [localhost]

TASK [rocky8 : Install default packages (can be overridden)] ********************************************
ok: [localhost]

TASK [rocky8 : Uninstall default packages (can be overridden) []] ***************************************
ok: [localhost]

PLAY RECAP *********************************************************************************************
localhost         : ok=5  changed=0  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0  

Тепер ви можете замінити rocky8_remove_packages у своєму playbook та видалити, наприклад, cockpit:

---
- name: Test my role
 hosts: localhost
 vars:
  rocky8_remove_packages:
   - cockpit

 roles:

  - role: rocky8
   become: true
   become_user: root
ansible-playbook test-role.yml

PLAY [Test my role] ************************************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************************************
ok: [localhost]

TASK [rocky8 : Create default group] *******************************************************************
ok: [localhost]

TASK [rocky8 : Create default user] ********************************************************************
ok: [localhost]

TASK [rocky8 : Install default packages (can be overridden)] ********************************************
ok: [localhost]

TASK [rocky8 : Uninstall default packages (can be overridden) ['cockpit']] ******************************
changed: [localhost]

PLAY RECAP *********************************************************************************************
localhost         : ok=5  changed=1  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0  

Очевидно, що немає обмежень щодо того, наскільки ви можете покращити свою роль. Уявіть, що для одного з ваших серверів вам потрібен пакет, який є у списку тих, які потрібно видалити. Тоді ви можете, наприклад, створити новий список, який можна перевизначити, а потім видалити зі списку пакунків, які потрібно видалити, ті зі списку конкретних пакунків, які потрібно встановити, використовуючи jinja difference() фільтр.

- name: "Uninstall default packages (can be overridden) {{ rocky8_remove_packages }}"
 package:
  name: "{{ rocky8_remove_packages | difference(rocky8_specifics_packages) }}"
  state: absent

Колекції Ansible

Колекції — це формат розповсюдження вмісту Ansible, який може містити посібники, ролі, модулі та плагіни.

Примітка

Додаткову інформацію можна знайти тут

Щоб встановити або оновити колекцію:

ansible-galaxy collection install namespace.collection [--upgrade]

Потім ви можете використовувати щойно встановлену колекцію, використовуючи її простір імен та ім’я перед назвою модуля або назвою ролі:

- import_role:
  name: namespace.collection.rolename

- namespace.collection.modulename:
  option1: value

Ви можете знайти покажчик колекції тут.

Давайте встановимо колекцію community.general:

ansible-galaxy collection install community.general
Starting galaxy collection install process
Process install dependency map
Starting collection install process
Downloading https://galaxy.ansible.com/download/community-general-3.3.2.tar.gz to /home/ansible/.ansible/tmp/ansible-local-51384hsuhf3t5/tmpr_c9qrt1/community-general-3.3.2-f4q9u4dg
Installing 'community.general:3.3.2' to '/home/ansible/.ansible/collections/ansible_collections/community/general'
community.general:3.3.2 was installed successfully

Тепер ми можемо використовувати нещодавно доступний модуль yum_versionlock:

- name: Start a Patch Management
 hosts: ansible_clients
 become: true
 become_user: root
 tasks:

  - name: Ensure yum-versionlock is installed
   package:
    name: python3-dnf-plugin-versionlock
    state: present

  - name: Prevent kernel from being updated
   community.general.yum_versionlock:
    state: present
    name: kernel
   register: locks

  - name: Display locks
   debug:
    var: locks.meta.packages              
ansible-playbook versionlock.yml

PLAY [Start a Patch Management] *************************************************************************

TASK [Gathering Facts] **********************************************************************************
ok: [192.168.1.11]

TASK [Ensure yum-versionlock is installed] **************************************************************
changed: [192.168.1.11]

TASK [Prevent kernel from being updated] ****************************************************************
changed: [192.168.1.11]

TASK [Display locks] ************************************************************************************
ok: [192.168.1.11] => {
  "locks.meta.packages": [
    "kernel"
  ]
}

PLAY RECAP **********************************************************************************************
192.168.1.11        : ok=4  changed=2  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0  

Створення власної колекції

Як і у випадку з ролями, ви можете створити власну колекцію за допомогою команди ansible-galaxy:

ansible-galaxy collection init rocky8.rockstarcollection
- Collection rocky8.rockstarcollection was created successfully
tree rocky8/rockstarcollection/
rocky8/rockstarcollection/
├── docs
├── galaxy.yml
├── plugins
│   └── README.md
├── README.md
└── roles

Потім ви можете зберігати власні плагіни або ролі в цій новій колекції.