Перейти до змісту

Ansible Розгортання з Ansistrano

У цьому розділі ви дізнаєтеся, як розгортати програми з роллю Ansible Ansistrano.


Цілі: В цьому розділі ви дізнаєтеся як:

✔ Запровадити Ansistrano;
✔ Налаштувати Ansistrano;
✔ Використовувати спільні папки та файли між розгорнутими версіями;
✔ Розгорнути різних версій сайту з git;
✔ Реагувати між кроками розгортання.

🏁 ansible, ansistrano, roles, deployments

Знання: ⭐ ⭐
Складність: ⭐ ⭐ ⭐

Час для читання: 40 хвилин


Ansistrano — це роль Ansible для легкого розгортання програм PHP, Python тощо. Він заснований на функціональності Capistrano.

Вступ

Для запуску Ansistrano потрібно:

 • Ansible на машині розгортання,
 • rsync або git на клієнтській машині.

Він може завантажити вихідний код із rsync, git, scp, http, S3 , ...

Примітка

Для нашого прикладу розгортання ми будемо використовувати протокол git.

Ansistrano розгортає програми, дотримуючись наступних 5 кроків:

 • Налаштування: створіть структуру каталогів для розміщення випусків;
 • Код оновлення: завантаження нового випуску до цілей;
 • Symlink Shared і Symlink: після розгортання нового випуску поточне символічне посилання змінено, щоб вказувати на цей новий випуск;
 • Очищення: для очищення (видалення старих версій).

Етапи розгортання

Скелет розгортання з Ansistrano виглядає так:

/var/www/site/
├── current -> ./releases/20210718100000Z
├── releases
│   └── 20210718100000Z
│     ├── css -> ../../shared/css/
│     ├── img -> ../../shared/img/
│     └── REVISION
├── repo
└── shared
  ├── css/
  └── img/

Ви можете знайти всю документацію Ansistrano в його репозиторії Github.

Тестова платформа

Ви продовжите працювати на своїх 2 серверах:

Сервер керування:

 • Ansible вже встановлено. Вам потрібно буде встановити роль ansistrano.deploy.

Керований сервер:

 • Вам потрібно буде встановити Apache і розгорнути клієнтський сайт.

Розгортання веб-сервера

Для більшої ефективності ми використаємо роль geerlingguy.apache для налаштування сервера:

$ ansible-galaxy role install geerlingguy.apache
Starting galaxy role install process
- downloading role 'apache', owned by geerlingguy
- downloading role from https://github.com/geerlingguy/ansible-role-apache/archive/3.1.4.tar.gz
- extracting geerlingguy.apache to /home/ansible/.ansible/roles/geerlingguy.apache
- geerlingguy.apache (3.1.4) was installed successfully

Можливо, нам знадобиться відкрити деякі правила брандмауера, тому ми також встановимо колекцію ansible.posix для роботи з її модулем firewalld:

$ ansible-galaxy collection install ansible.posix
Starting galaxy collection install process
Process install dependency map
Starting collection install process
Downloading https://galaxy.ansible.com/download/ansible-posix-1.2.0.tar.gz to /home/ansible/.ansible/tmp/ansible-local-519039bp65pwn/tmpsvuj1fw5/ansible-posix-1.2.0-bhjbfdpw
Installing 'ansible.posix:1.2.0' to '/home/ansible/.ansible/collections/ansible_collections/ansible/posix'
ansible.posix:1.2.0 was installed successfully

Після встановлення ролі та колекції ми можемо створити першу частину нашої playbook, яка:

 • Встановить Apache,
 • Створить цільову папку для нашого vhost,
 • Створить типовий vhost,
 • Відкриє firewall,
 • Запустить або перезапустить Apache.

Технічні міркування:

 • Ми розгорнемо наш сайт у папці /var/www/site/.
 • Як ми побачимо пізніше, ansistrano створить символічне посилання current на поточну папку випуску.
 • Вихідний код для розгортання містить папку html, на яку має вказувати vhost. Його DirectoryIndexindex.htm.
 • Розгортання виконується за допомогою git, пакет буде встановлено.

Примітка

Таким чином, ціль нашого vhost буде: /var/www/site/current/html.

Наш playbook із налаштування сервера: playbook-config-server.yml

---
- hosts: ansible_clients
 become: yes
 become_user: root
 vars:
  dest: "/var/www/site/"
  apache_global_vhost_settings: |
   DirectoryIndex index.php index.htm
  apache_vhosts:
   - servername: "website"
    documentroot: "{{ dest }}current/html"

 tasks:

  - name: create directory for website
   file:
    path: /var/www/site/
    state: directory
    mode: 0755

  - name: install git
   package:
    name: git
    state: latest

  - name: permit traffic in default zone for http service
   ansible.posix.firewalld:
    service: http
    permanent: yes
    state: enabled
    immediate: yes

 roles:
  - { role: geerlingguy.apache }

Playbook можна застосувати до сервера:

$ ansible-playbook playbook-config-server.yml

Зверніть увагу на виконання наступних завдань:

TASK [geerlingguy.apache : Ensure Apache is installed on RHEL.] ****************
TASK [geerlingguy.apache : Configure Apache.] **********************************
TASK [geerlingguy.apache : Add apache vhosts configuration.] *******************
TASK [geerlingguy.apache : Ensure Apache has selected state and enabled on boot.] ***
TASK [permit traffic in default zone for http service] *************************
RUNNING HANDLER [geerlingguy.apache : restart apache] **************************

Роль geerlingguy.apache значно полегшує нашу роботу, піклуючись про встановлення та налаштування Apache.

Ви можете перевірити, чи все працює, використовуючи curl:

$ curl -I http://192.168.1.11
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Mon, 05 Jul 2021 23:30:02 GMT
Server: Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1g
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

Примітка

Ми ще не розгорнули жодного коду, тому для curl нормально повертати HTTP-код 404. Але ми вже можемо підтвердити, що служба httpd працює і що брандмауер відкритий.

Розгортання програмного забезпечення

Тепер, коли наш сервер налаштовано, ми можемо розгортати програму.

Для цього ми використаємо роль ansistrano.deploy у другому playbook, присвяченому розгортанню програми (для кращої читабельності).

$ ansible-galaxy role install ansistrano.deploy
Starting galaxy role install process
- downloading role 'deploy', owned by ansistrano
- downloading role from https://github.com/ansistrano/deploy/archive/3.10.0.tar.gz
- extracting ansistrano.deploy to /home/ansible/.ansible/roles/ansistrano.deploy
- ansistrano.deploy (3.10.0) was installed successfully

Джерела програмного забезпечення можна знайти в репозиторії Github.

Ми створимо playbook playbook-deploy.yml для керування розгортанням:

---
- hosts: ansible_clients
 become: yes
 become_user: root
 vars:
  dest: "/var/www/site/"
  ansistrano_deploy_via: "git"
  ansistrano_git_repo: https://github.com/alemorvan/demo-ansible.git
  ansistrano_deploy_to: "{{ dest }}"

 roles:
   - { role: ansistrano.deploy }
$ ansible-playbook playbook-deploy.yml

PLAY [ansible_clients] *********************************************************

TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Ensure deployment base path exists] *****
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Ensure releases folder exists]
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Ensure shared elements folder exists]
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Ensure shared paths exists]
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Ensure basedir shared files exists]
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Get release version] ********************
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Get release path]
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | GIT | Register ansistrano_git_result variable]
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | GIT | Set git_real_repo_tree]
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | GIT | Create release folder]
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | GIT | Sync repo subtree[""] to release path]
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Copy git released version into REVISION file]
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Ensure shared paths targets are absent]
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Create softlinks for shared paths and files]
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Ensure .rsync-filter is absent]
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Setup .rsync-filter with shared-folders]
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Get current folder]
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Remove current folder if it's a directory]
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Change softlink to new release]
TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Clean up releases]

PLAY RECAP ********************************************************************************************************************************************************************************************************
192.168.1.11        : ok=25  changed=8  unreachable=0  failed=0  skipped=14  rescued=0  ignored=0  

Стільки всього зроблено лише за допомогою 11 рядків коду!

$ curl http://192.168.1.11
<html>
<head>
<title>Demo Ansible</title>
</head>
<body>
<h1>Version Master</h1>
</body>
<html>

Перевірка на сервері

Тепер ви можете підключитися до клієнтської машини через ssh.

 • Створіть дерево в каталозі /var/www/site/:
$ tree /var/www/site/
/var/www/site
├── current -> ./releases/20210722155312Z
├── releases
│   └── 20210722155312Z
│     ├── REVISION
│     └── html
│       └── index.htm
├── repo
│   └── html
│     └── index.htm
└── shared

Будь ласка, зверніть увагу:

 • поточне символічне посилання на випуск ./releases/20210722155312Z
 • наявність каталогу shared
 • наявність репозиторіїв git у ./repo/

 • На сервері Ansible перезапустіть розгортання 3 рази, а потім перевірте клієнта.

$ tree /var/www/site/
var/www/site
├── current -> ./releases/20210722160048Z
├── releases
│   ├── 20210722155312Z
│   │   ├── REVISION
│   │   └── html
│   │     └── index.htm
│   ├── 20210722160032Z
│   │   ├── REVISION
│   │   └── html
│   │     └── index.htm
│   ├── 20210722160040Z
│   │   ├── REVISION
│   │   └── html
│   │     └── index.htm
│   └── 20210722160048Z
│     ├── REVISION
│     └── html
│       └── index.htm
├── repo
│   └── html
│     └── index.htm
└── shared

Будь ласка, зверніть увагу:

 • ansistrano зберіг 4 останні випуски,
 • посилання current, пов’язане з останнім випуском

Обмеження кількості релізів

Змінна ansistrano_keep_releases використовується для визначення кількості випусків, які потрібно зберегти.

 • Використовуючи змінну ansistrano_keep_releases, збережіть лише 3 випуски проекту. Перевірка.
---
- hosts: ansible_clients
 become: yes
 become_user: root
 vars:
  dest: "/var/www/site/"
  ansistrano_deploy_via: "git"
  ansistrano_git_repo: https://github.com/alemorvan/demo-ansible.git
  ansistrano_deploy_to: "{{ dest }}"
  ansistrano_keep_releases: 3

 roles:
   - { role: ansistrano.deploy }
---
$ ansible-playbook -i hosts playbook-deploy.yml

На клієнтській машині:

$ tree /var/www/site/
/var/www/site
├── current -> ./releases/20210722160318Z
├── releases
│   ├── 20210722160040Z
│   │   ├── REVISION
│   │   └── html
│   │     └── index.htm
│   ├── 20210722160048Z
│   │   ├── REVISION
│   │   └── html
│   │     └── index.htm
│   └── 20210722160318Z
│     ├── REVISION
│     └── html
│       └── index.htm
├── repo
│   └── html
│     └── index.htm
└── shared

Використання shared_paths і shared_files

---
- hosts: ansible_clients
 become: yes
 become_user: root
 vars:
  dest: "/var/www/site/"
  ansistrano_deploy_via: "git"
  ansistrano_git_repo: https://github.com/alemorvan/demo-ansible.git
  ansistrano_deploy_to: "{{ dest }}"
  ansistrano_keep_releases: 3
  ansistrano_shared_paths:
   - "img"
   - "css"
  ansistrano_shared_files:
   - "logs"

 roles:
   - { role: ansistrano.deploy }

На клієнтській машині створіть файл logs у каталозі shared:

sudo touch /var/www/site/shared/logs

Потім виконайте playbook:

TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Ensure shared paths targets are absent] *******************************************************
ok: [192.168.10.11] => (item=img)
ok: [192.168.10.11] => (item=css)
ok: [192.168.10.11] => (item=logs/log)

TASK [ansistrano.deploy : ANSISTRANO | Create softlinks for shared paths and files] **************************************************
changed: [192.168.10.11] => (item=img)
changed: [192.168.10.11] => (item=css)
changed: [192.168.10.11] => (item=logs)

На клієнтській машині:

$ tree -F /var/www/site/
/var/www/site/
├── current -> ./releases/20210722160631Z/
├── releases/
│   ├── 20210722160048Z/
│   │   ├── REVISION
│   │   └── html/
│   │     └── index.htm
│   ├── 20210722160318Z/
│   │   ├── REVISION
│   │   └── html/
│   │     └── index.htm
│   └── 20210722160631Z/
│     ├── REVISION
│     ├── css -> ../../shared/css/
│     ├── html/
│     │   └── index.htm
│     ├── img -> ../../shared/img/
│     └── logs -> ../../shared/logs
├── repo/
│   └── html/
│     └── index.htm
└── shared/
  ├── css/
  ├── img/
  └── logs

Зверніть увагу, що останній випуск містить 3 посилання: css, img і logs

 • із /var/www/site/releases/css до каталогу ../../shared/css/.
 • із /var/www/site/releases/img до каталогу ../../shared/img/.
 • із /var/www/site/releases/logs у файл ../../shared/logs.

Таким чином, файли, що містяться в цих двох папках, і файл logs завжди доступні за такими шляхами:

 • /var/www/site/current/css/,
 • /var/www/site/current/img/,
 • /var/www/site/current/logs,

але перш за все вони зберігатимуться від одного випуску до іншого.

Використання підкаталогу репозиторію для розгортання

У нашому випадку репозиторій містить папку html, яка містить файли сайту.

 • Щоб уникнути цього додаткового рівня каталогу, використовуйте змінну ansistrano_git_repo_tree, вказавши шлях до підкаталогу для використання.

Не забудьте змінити конфігурацію Apache, щоб врахувати цю зміну!

Змініть playbook для конфігурації сервера playbook-config-server.yml

---
- hosts: ansible_clients
 become: yes
 become_user: root
 vars:
  dest: "/var/www/site/"
  apache_global_vhost_settings: |
   DirectoryIndex index.php index.htm
  apache_vhosts:
   - servername: "website"
    documentroot: "{{ dest }}current/" # <1>

 tasks:

  - name: create directory for website
   file:
    path: /var/www/site/
    state: directory
    mode: 0755

  - name: install git
   package:
    name: git
    state: latest

 roles:
  - { role: geerlingguy.apache }

<1> Змініть цей рядок

Змініть playbook для розгортання playbook-deploy.yml

---
- hosts: ansible_clients
 become: yes
 become_user: root
 vars:
  dest: "/var/www/site/"
  ansistrano_deploy_via: "git"
  ansistrano_git_repo: https://github.com/alemorvan/demo-ansible.git
  ansistrano_deploy_to: "{{ dest }}"
  ansistrano_keep_releases: 3
  ansistrano_shared_paths:
   - "img"
   - "css"
  ansistrano_shared_files:
   - "log"
  ansistrano_git_repo_tree: 'html' # <1>

 roles:
   - { role: ansistrano.deploy }

<1> Змініть цей рядок

 • Не забудьте запустити обидва playbooks

 • Перевірте на клієнтській машині:

$ tree -F /var/www/site/
/var/www/site/
├── current -> ./releases/20210722161542Z/
├── releases/
│   ├── 20210722160318Z/
│   │   ├── REVISION
│   │   └── html/
│   │     └── index.htm
│   ├── 20210722160631Z/
│   │   ├── REVISION
│   │   ├── css -> ../../shared/css/
│   │   ├── html/
│   │   │   └── index.htm
│   │   ├── img -> ../../shared/img/
│   │   └── logs -> ../../shared/logs
│   └── 20210722161542Z/
│     ├── REVISION
│     ├── css -> ../../shared/css/
│     ├── img -> ../../shared/img/
│     ├── index.htm
│     └── logs -> ../../shared/logs
├── repo/
│   └── html/
│     └── index.htm
└── shared/
  ├── css/
  ├── img/
  └── logs

<1> Зверніть увагу на відсутність html

Керування гілкою або тегами git

Змінна ansistrano_git_branch використовується для визначення гілки або тегу для розгортання.

 • Розгорніть гілку releases/v1.1.0:
---
- hosts: ansible_clients
 become: yes
 become_user: root
 vars:
  dest: "/var/www/site/"
  ansistrano_deploy_via: "git"
  ansistrano_git_repo: https://github.com/alemorvan/demo-ansible.git
  ansistrano_deploy_to: "{{ dest }}"
  ansistrano_keep_releases: 3
  ansistrano_shared_paths:
   - "img"
   - "css"
  ansistrano_shared_files:
   - "log"
  ansistrano_git_repo_tree: 'html'
  ansistrano_git_branch: 'releases/v1.1.0'

 roles:
   - { role: ansistrano.deploy }

Примітка

Ви можете весело провести час під час розгортання, оновивши свій веб-переглядач, щоб побачити «живі» зміни.

$ curl http://192.168.1.11
<html>
<head>
<title>Demo Ansible</title>
</head>
<body>
<h1>Version 1.0.1</h1>
</body>
<html>
 • Розгорніть тег v2.0.0:
---
- hosts: ansible_clients
 become: yes
 become_user: root
 vars:
  dest: "/var/www/site/"
  ansistrano_deploy_via: "git"
  ansistrano_git_repo: https://github.com/alemorvan/demo-ansible.git
  ansistrano_deploy_to: "{{ dest }}"
  ansistrano_keep_releases: 3
  ansistrano_shared_paths:
   - "img"
   - "css"
  ansistrano_shared_files:
   - "log"
  ansistrano_git_repo_tree: 'html'
  ansistrano_git_branch: 'v2.0.0'

 roles:
   - { role: ansistrano.deploy }
$ curl http://192.168.1.11
<html>
<head>
<title>Demo Ansible</title>
</head>
<body>
<h1>Version 2.0.0</h1>
</body>
<html>

Дії між етапами розгортання

Розгортання з Ansistrano передбачає наступні кроки:

 • Налаштування
 • Оновлення коду
 • Розшарення символічного посилання
 • Символьне посилання
 • Прибирання

Можна втручатися до і після кожного з цих кроків.

Етапи розгортання

Playbook можна включити за допомогою змінних, наданих для цієї мети:

 • ansistrano_before_<task>_tasks_file
 • або ansistrano_after_<task>_tasks_file

 • Простий приклад: надішліть електронний лист (або будь-яке інше, наприклад сповіщення Slack) на початку розгортання:

---
- hosts: ansible_clients
 become: yes
 become_user: root
 vars:
  dest: "/var/www/site/"
  ansistrano_deploy_via: "git"
  ansistrano_git_repo: https://github.com/alemorvan/demo-ansible.git
  ansistrano_deploy_to: "{{ dest }}"
  ansistrano_keep_releases: 3
  ansistrano_shared_paths:
   - "img"
   - "css"
  ansistrano_shared_files:
   - "logs"
  ansistrano_git_repo_tree: 'html'
  ansistrano_git_branch: 'v2.0.0'
  ansistrano_before_setup_tasks_file: "{{ playbook_dir }}/deploy/before-setup-tasks.yml"

 roles:
   - { role: ansistrano.deploy }

Створіть файл deploy/before-setup-tasks.yml:

---
- name: Send a mail
 mail:
  subject: Starting deployment on {{ ansible_hostname }}.
 delegate_to: localhost
TASK [ansistrano.deploy : include] *************************************************************************************
included: /home/ansible/deploy/before-setup-tasks.yml for 192.168.10.11

TASK [ansistrano.deploy : Send a mail] *************************************************************************************
ok: [192.168.10.11 -> localhost]
[root] # mailx
Heirloom Mail version 12.5 7/5/10. Type ? for help.
"/var/spool/mail/root": 1 message 1 new
>N 1 root@localhost.local Tue Aug 21 14:41 28/946  "Starting deployment on localhost."
 • Можливо, вам доведеться перезапустити деякі служби наприкінці розгортання, наприклад, щоб очистити кеші. Давайте перезапустимо Apache наприкінці розгортання:
---
- hosts: ansible_clients
 become: yes
 become_user: root
 vars:
  dest: "/var/www/site/"
  ansistrano_deploy_via: "git"
  ansistrano_git_repo: https://github.com/alemorvan/demo-ansible.git
  ansistrano_deploy_to: "{{ dest }}"
  ansistrano_keep_releases: 3
  ansistrano_shared_paths:
   - "img"
   - "css"
  ansistrano_shared_files:
   - "logs"
  ansistrano_git_repo_tree: 'html'
  ansistrano_git_branch: 'v2.0.0'
  ansistrano_before_setup_tasks_file: "{{ playbook_dir }}/deploy/before-setup-tasks.yml"
  ansistrano_after_symlink_tasks_file: "{{ playbook_dir }}/deploy/after-symlink-tasks.yml"

 roles:
   - { role: ansistrano.deploy }

Створіть файл deploy/after-symlink-tasks.yml:

---
- name: restart apache
 systemd:
  name: httpd
  state: restarted
TASK [ansistrano.deploy : include] *************************************************************************************
included: /home/ansible/deploy/after-symlink-tasks.yml for 192.168.10.11

TASK [ansistrano.deploy : restart apache] **************************************************************************************
changed: [192.168.10.11]

Як ви бачили в цьому розділі, Ansible може значно покращити життя системного адміністратора. Дуже інтелектуальні ролі, такі як Ansistrano, є «необхідними», які швидко стають незамінними.

Використання Ansistrano забезпечує дотримання належних практик розгортання, скорочує час, необхідний для запуску системи, і запобігає ризику потенційних людських помилок. Машина працює швидко, добре і рідко помиляється!