Перейти до змісту

Змінити властивість автоматичного підключення профілю підключення NetworkManager

Спочатку використовуйте nmcli для запиту та відображення поточного значення властивості autoconnect для всіх мережевих підключень у системі Rocky Linux. Впишіть:

nmcli -f name,autoconnect connection 

Щоб змінити значення властивості для мережевого з’єднання, використовуйте підкоманду modify із nmcli connection. Наприклад, щоб змінити значення властивості autoconnect з no на yes для профілю підключення ens3, введіть:

sudo nmcli con mod ens3 connection.autoconnect yes

Пояснення команд

connection (con) : об’єкт підключення NetworkManager. 
modify (mod) : змінити одну або більше властивостей даного профілю з’єднання.
connection.autoconnect : налаштування та властивість (<setting>.<property>)
-f, --fields : вказати поля для виведення.

Примітки

Ця підказка показує, як змінити наявний профіль підключення NetworkManager. Це корисно, коли мережевий інтерфейс не активується автоматично після нової інсталяції Rocky Linux або оновлення системи. Причиною цього часто є те, що для властивості autoconnect встановлено значення no. Ви можете скористатися командою nmcli, щоб швидко змінити значення на yes.

Author: wale soyinka