Перейти до змісту

Bash - цикли


Цілі: В цьому розділі ви дізнаєтеся як:

✔ використання циклів;

🏁 linux, сценарій, bash, цикли

Знання: ⭐ ⭐
Складність: ⭐ ⭐ ⭐

Час читання: 20 хвилин


Оболонка bash дозволяє використовувати цикли. Ці структури дозволяють виконувати блок команд кілька разів (від 0 до нескінченності) відповідно до статично визначеного значення, динамічно або за умови:

 • while
 • until
 • for
 • select

Незалежно від того, який цикл використовувався, команди, які потрібно повторити, розміщуються між словами do та done.

Структура умовного циклу while

Структура while / do / done обчислює команду, розміщену після while.

Якщо ця команда вірна ($? = 0), виконуються команди, розміщені між do та done. Потім сценарій повертається до початку, щоб знову оцінити команду.

Коли оцінювана команда є помилковою ($? != 0), оболонка відновить виконання сценарію за першою командою після завершення.

Синтаксис структури умовного циклу while:

while command
do
 command if $? = 0
done

Приклад використання умовної структури while:

while [[ -e /etc/passwd ]]
do
 echo "The file exists"
done

Якщо оцінювана команда не змінюється, цикл буде нескінченним і оболонка ніколи не виконає команди, розміщені після сценарію. Це може бути навмисно, але це також може бути помилка. Тож вам слід бути дуже обережними з командами, які керують циклом, і знайти спосіб вийти з нього.

Щоб вийти з циклу while, ви повинні переконатися, що команда, яка оцінюється, більше не є істинною, що не завжди можливо.

Існують команди, які дозволяють змінювати поведінку циклу:

 • exit
 • break
 • continue

Команда exit

Команда exit завершує виконання сценарію.

Синтаксис команди exit:

exit [n]

Приклад використання команди exit:

bash # to avoid being disconnected after the "exit 1
exit 1
echo $?
1

Команда exit негайно завершує сценарій. Можна вказати код повернення сценарію, надавши його як аргумент (від 0 до 255). Якщо аргумент не вказано, код повернення останньої команди сценарію буде передано до змінної $?.

Команди break / continue

Команда break дозволяє перервати цикл, перейшовши до першої команди після done.

Команда continue дозволяє перезапустити цикл, повернувшись до першої команди після done.

while [[ -d / ]]                          INT  17s do
 echo "Do you want to continue? (yes/no)"
 read ans
 [[ $ans = "yes" ]] && continue
 [[ $ans = "no" ]] && break
done

Команди true / false

Команда true завжди повертає true, тоді як команда false завжди повертає false.

true
echo $?
0
false
echo $?
1

Використовуються як умова циклу, вони дозволяють або виконання нескінченного циклу, або дезактивацію цього циклу.

Приклад:

while true
do
 echo "Do you want to continue? (yes/no)"
 read ans
 [[ $ans = "yes" ]] && continue
 [[ $ans = "no" ]] && break
done

Структура умовного циклу until

Структура until / do / done обчислює команду, розміщену після until.

Якщо ця команда невірна ($? != 0), виконуються команди, розміщені між do та done. Потім сценарій повертається до початку, щоб знову оцінити команду.

Коли оцінювана команда є істинною ($? = 0), оболонка відновлює виконання сценарію за першою командою після done.

Синтаксис структури умовного циклу until:

until command
do
 command if $? != 0
done

Приклад використання умовної структури until:

until [[ -e test_until ]]
do
 echo "The file does not exist"
 touch test_until
done

Структура альтернативного вибору select

Структура select / do / done дозволяє відобразити меню з кількома варіантами вибору та запитом на введення.

Кожен елемент у списку має пронумерований вибір. Коли ви вводите вибір, вибране значення призначається змінній після select (створеної для цієї мети).

Потім він виконує команди, розміщені між do та done із цим значенням.

 • Змінна PS3 містить запрошення ввести вибір;
 • Змінна REPLY поверне номер вибору.

Для виходу з циклу потрібна команда break.

Примітка

Структура select дуже корисна для невеликих і простих меню. Щоб налаштувати більш повне відображення, потрібно використовувати команди echo і read у циклі while.

Синтаксис структури умовного циклу select:

PS3="Your choice:"
select variable in var1 var2 var3
do
 commands
done

Приклад використання умовної структури select:

PS3="Your choice: "
select choice in coffee tea chocolate
do
 echo "You have chosen the $REPLY: $choice"
done

Якщо запустити цей сценарій, він покаже щось на зразок цього:

1) Coffee
2) Tea
3) Chocolate
Your choice : 2
You have chosen choice 2: Tea
Your choice:

Структура циклу в списку значень for

Структура for / do / done призначає перший елемент списку змінній після for (створеної з цієї нагоди). Потім він виконує команди, розміщені між do та done із цим значенням. Потім сценарій повертається на початок, щоб призначити робочій змінній наступний елемент списку. Після використання останнього елемента оболонка відновлює виконання першої команди після done.

Синтаксис структури циклу в списку значень for:

for variable in list
do
 commands
done

Приклад використання умовної структури for:

for file in /home /etc/passwd /root/fic.txt
do
 file $file
done

Будь-яку команду, яка створює список значень, можна розмістити після in за допомогою підвиконання.

 • Якщо змінна IFS містить $' \t\n', цикл for займатиме кожен словорезультату цієї команди як список елементів для циклу.
 • Якщо змінна IFS містить $'\t\n' (тобто без пробілів), цикл for братиме кожен рядок результату ця команда.

Це можуть бути файли в каталозі. У цьому випадку змінна прийматиме як значення кожне зі слів наявних імен файлів:

for file in $(ls -d /tmp/*)
do
 echo $file
done

Це може бути файл. У цьому випадку змінна прийматиме як значення кожне слово, що міститься у файлі, який переглядається, від початку до кінця:

cat my_file.txt
first line
second line
third line
for LINE in $(cat my_file.txt); do echo $LINE; done
first
line
second
line
third line
line

Щоб прочитати файл рядок за рядком, потрібно змінити значення змінної середовища IFS.

IFS=$'\t\n'
for LINE in $(cat my_file.txt); do echo $LINE; done
first line
second line
third line

Author: Antoine Le Morvan

Contributors: Steven Spencer, Ganna Zhyrnova