Перейти до змісту

Запуск веб-сайту docs.rockylinux.org локально для веб-розробки | Podman

У цьому документі описано, як відтворити та запустити локальну копію всього веб-сайту docs.rockylinux.org на вашій локальній машині. Запуск локальної копії веб-сайту документації може бути корисним у таких випадках:

 • Вам цікаво дізнатися про аспекти веб-розробки веб-сайту docs.rockylinux.org і зробити свій внесок у них
 • Ви автор і хотіли б побачити, як ваші документи відображатимуться/виглядатимуть на веб-сайті документів, перш ніж надсилати їх

Створення середовища вмісту

 1. Переконайтеся, що передумови виконано. Якщо ні, перейдіть до розділу «Налаштування попередніх умов», а потім поверніться сюди.

 2. Змініть поточний робочий каталог у вашій локальній системі на папку, у якій ви збираєтеся писати. Ми будемо посилатися на цей каталог як $ROCKYDOCS в решті цього посібника. Для нашої демонстрації тут $ROCKYDOCS вказує на $HOME/projects/rockydocs у нашій демонстраційній системі.

  Створіть $ROCKYDOCS, якщо він ще не існує, і змініть свій робочий каталог на тип $ROCKYDOCS:

  mkdir -p $HOME/projects/rockydocs
  export ROCKYDOCS=${HOME}/projects/rockydocs
  cd $ROCKYDOCS
  
 3. Переконайтеся, що у вас встановлено git (dnf -y install git). Перебуваючи в $ROCKYDOCS, використовуйте git, щоб клонувати офіційне сховище вмісту Rocky Documentation. Впишіть:

  git clone https://github.com/rocky-linux/documentation.git
  

  Тепер у вас буде папка $ROCKYDOCS/documentation. Ця папка є репозиторієм git і знаходиться під контролем git.

 4. Також використовуйте git, щоб клонувати офіційне сховище docs.rockylinux.org. Впишіть:

  git clone https://github.com/rocky-linux/docs.rockylinux.org.git
  

Тепер у вас буде папка $ROCKYDOCS/docs.rockylinux.org. У цій папці ви можете експериментувати зі своїми внесками в веб-розробку.

Створіть і запустіть середовище веб-розробки RockyDocs

 1. Переконайтеся, що Podman запущено та працює на вашій локальній машині (це можна перевірити за допомогою systemctl). Перевірте, запустивши:

  systemctl enable --now podman.socket
  
 2. Створіть новий файл docker-compose.yml із таким вмістом:

  version: '2'
  services:
   mkdocs:
    privileged: true
    image: rockylinux:9.1
    ports:
     - 8001:8001
    environment:
     PIP_NO_CACHE_DIR: "off"
     PIP_DISABLE_PIP_VERSION_CHECK: "on"
    volumes:
     - type: bind
      source: ./documentation
      target: /app/docs
     - type: bind
      source: ./docs.rockylinux.org
      target: /app/docs.rockylinux.org
    working_dir: /app
    command: bash -c "dnf install -y python3 pip git && \
     ln -sfn /app/docs  docs.rockylinux.org/docs && \
     cd docs.rockylinux.org && \
     git config --global user.name webmaster && \
     git config --global user.email webmaster@rockylinux.org && \
     curl -SL https://raw.githubusercontent.com/rocky-linux/documentation-test/main/docs/labs/mike-plugin-changes.patch -o mike-plugin-changes.patch && \
     git apply --reverse --check mike-plugin-changes.patch && \
     /usr/bin/pip3 install --no-cache-dir -r requirements.txt && \
     /usr/local/bin/mike deploy -F mkdocs.yml 9.1 91alias && \
     /usr/local/bin/mike set-default 9.1 && \
     echo All done && \
     /usr/local/bin/mike serve -F mkdocs.yml -a 0.0.0.0:8001"  
  

  Збережіть файл із назвою docker-compose.yml у робочому каталозі $ROCKYDOCS.

  Ви також можете швидко завантажити копію файлу docker-compose.yml, виконавши:

  curl -SL https://raw.githubusercontent.com/rocky-linux/documentation-test/main/docs/labs/docker-compose-rockydocs.yml -o docker-compose.yml
  
 3. Нарешті використовуйте docker-compose, щоб відкрити службу. Впишіть:

  docker-compose up
  

Перегляньте місцевий веб-сайт docs.rockylinux.org

Якщо у вашій системі Rocky Linux працює брандмауер, переконайтеся, що порт 8001 відкритий. Впишіть:

firewall-cmd --add-port=8001/tcp --permanent
firewall-cmd --reload

Коли контейнер запущений і запущений, тепер ви зможете вказати свій веб-браузер за такою URL-адресою, щоб переглянути локальну копію сайту:

http://localhost:8001

Або

http://SERVER_IP:8001

Налаштування передумов

Встановіть і налаштуйте Podman та інші інструменти, виконавши:

sudo dnf -y install podman podman-docker git

sudo systemctl enable --now podman.socket

Встановіть docker-compose і зробіть його виконуваним. Впишіть:

curl -SL https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.16.0/docker-compose-linux-x86_64 -o /usr/local/bin/docker-compose

chmod 755 /usr/local/bin/docker-compose

Виправте дозволи на сокет докера. Впишіть:

sudo chmod 666 /var/run/docker.sock

Примітки:

 • Інструкції в цьому посібнику НЕ є обов’язковою умовою для авторів документації Rocky або учасників вмісту
 • Все середовище працює в контейнері Podman, тому вам потрібно буде правильно налаштувати Podman на вашій локальній машині
 • Контейнер створено на основі офіційного образу докерів Rocky Linux 9.1, доступного тут https://hub.docker.com/r/rockylinux/rockylinux
 • Контейнер зберігає вміст документації окремо від веб-механізму (mkdocs)
 • Контейнер запускає локальний веб-сервер, який прослуховує порт 8001.

Author: Wale Soyinka

Contributors: Ganna Zhyrnova