Перейти до змісту

Інсталяція VMware Tools™

VMware Tools™ — це набір утиліт, які покращують продуктивність і керування віртуальними машинами (ВМ), що працюють на платформах віртуалізації VMware, таких як VMware vSphere, VMware Workstation і VMware Fusion. Інструменти VMware покращують взаємодію між гостьовою операційною системою та хост-середовищем.

Передумови та припущення

 • бажання керувати примірниками VMware за допомогою VMware Tools™
 • можливість підвищувати привілеї за допомогою sudo
 • передбачається, що ви починаєте з мінімальної інсталяції Rocky Linux

Установка необхідних пакетів

Встановлення драйверу X11 VMware:

sudo dnf install xorg-x11-drv-vmware

Встановлення kernel-devel і kernel-headers:

sudo dnf install kernel-devel kernel-headers

Встановлення perl (якщо його досі не було встановлено):

sudo dnf install perl

Перезавантаження системи:

sudo shutdown -r now

Монтування VMware Tools™

Змонтуйте VMware Tools™ у графічний інтерфейс

Клацніть правою кнопкою миші VM у меню віртуальної машини, а потім виберіть Guest > Install/Upgrade VMware Tools™.

VM Tab => Select Install VMware Tools

Монтування компакт-диска VMware Tools завершено.

Монтування VMware Tools™ з командного рядка

Створіть точку підключення для VMware Tools™ і підключіть її:

sudo mkdir /mnt/cdrom 
sudo mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
mount: /mnt/cdrom: WARNING: source write-protected, mounted read-only.

Перевірте, чи змонтовано /dev/cdrom:

sudo df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs       4.0M   0 4.0M  0% /dev
tmpfs        1.8G   0 1.8G  0% /dev/shm
tmpfs        724M 9.3M 715M  2% /run
/dev/mapper/rl-root  37G 3.5G  34G 10% /
/dev/nvme0n1p1    960M 342M 619M 36% /boot
/dev/mapper/rl-home  19G 163M  18G  1% /home
tmpfs        362M  84K 362M  1% /run/user/1001
/dev/sr0       56M  56M   0 100% /mnt/CDROM
[root@localhost ecamalan]# cd /mnt/cdrom/
[root@localhost cdrom]# ls
manifest.txt run_upgrader.sh VMwareTools-10.3.23-16594550.tar.gz vmware-tools-upgrader-32 vmware-tools-upgrader-64

Встановлення інструментів VMware

Скопіюйте gzip-файл VMware tools до локального каталогу /tmp за допомогою цієї команди:

cp /mnt/cdrom/VMwareTools-10.3.23-16594550.tar.gz /tmp/

Розпакуйте файл tar.gz у новий каталог під назвою /tmp/vmware-tools-distrib:

[root@localhost cdrom]# cd /tmp/
[root@localhost tmp]# tar -zxvf VMwareTools-10.3.23-16594550.tar.gz vmware-tools-distrib/
vmware-tools-distrib/
vmware-tools-distrib/bin/
vmware-tools-distrib/bin/vm-support
vmware-tools-distrib/bin/vmware-config-tools.pl
vmware-tools-distrib/bin/vmware-uninstall-tools.pl
vmware-tools-distrib/vgauth/
vmware-tools-distrib/vgauth/schemas/
vmware-tools-distrib/vgauth/schemas/xmldsig-core-schema.xsd
vmware-tools-distrib/vgauth/schemas/XMLSchema.xsd
vmware-tools-distrib/vgauth/schemas/saml-schema-assertion-2.0.xsd
vmware-tools-distrib/vgauth/schemas/catalog.xml
vmware-tools-distrib/vgauth/schemas/XMLSchema.dtd
vmware-tools-distrib/vgauth/schemas/xml.xsd
vmware-tools-distrib/vgauth/schemas/xenc-schema.xsd
vmware-tools-distrib/vgauth/schemas/datatypes.dtd
vmware-tools-distrib/vgauth/schemas/XMLSchema-instance.xsd
vmware-tools-distrib/vgauth/schemas/XMLSchema-hasFacetAndProperty.xsd
vmware-tools-distrib/caf/

... (some packages not shown)

vmware-tools-distrib/lib/plugins64/common/
vmware-tools-distrib/lib/plugins64/common/libvix.so
vmware-tools-distrib/lib/plugins64/common/libhgfsServer.so
vmware-tools-distrib/doc/
vmware-tools-distrib/doc/INSTALL
vmware-tools-distrib/doc/open_source_licenses.txt
vmware-tools-distrib/doc/README
vmware-tools-distrib/vmware-install.pl

Важливо

Перш ніж почати, вам потрібно перевірити, чи існує каталог `/etc/init.d`.
Якщо ні, ви можете побачити таку помилку:

>What is the directory that contains the init directories (rc0.d/ to rc6.d/)?

Рішення:

```bash
sudo su
[root@localhost etc]# clear
[root@localhost etc]# cd /etc/
[root@localhost etc]# mkdir init.d
[root@localhost etc]# cd init.d
[root@localhost etc]# for i in {0,1,2,3,4,5,6}
> do
> mkdir rc$i.d
> done
[root@localhost etc]# cd /tmp/vmware-tools-distrib/
[root@localhost vmware-tools-distrib]# ./vmware-install.pl 
```

Важливо

Будьте обережні, змінюючи типовий каталог сценарію ініціалізації, яким має бути `/etc/init.d/`.

>What is the directory that contains the init directories (rc0.d/ to rc6.d/)? 
>[/etc] /etc/init.d

>INPUT: [/etc/init.d]

>The path "/etc/init.d" is a directory which does not contain a rc0.d directory.


>What is the directory that contains the init directories (rc0.d/ to rc6.d/)? 
>**[/etc] /etc/init.d/**

>INPUT: [/etc/init.d/]

>What is the directory that contains the init scripts? 
>[/etc/init.d] 

>INPUT: [/etc/init.d] default

Щоб запустити сценарій PERL, перейдіть до каталогу vmware-tools-distrib і запустіть vmware-install.pl:

sudo cd /tmp/vmware-tools-distrib/
sudo ./vmware-install.pl

A previous installation of VMware Tools has been detected.

The previous installation was made by the tar installer (version 4).

Keeping the tar4 installer database format.

You have a version of VMware Tools installed. Continuing this install will 
first uninstall the currently installed version. Do you wish to continue? 
(yes/no) [yes] 

INPUT: [yes] default

Uninstalling the tar installation of VMware Tools™.

Can't exec "/etc/vmware-caf/pme/install/preupgrade.sh": No such file or directory at /usr/bin/vmware-uninstall-tools.pl line 4421.
The removal of VMware Tools 10.3.23 build-16594550 for Linux completed 
successfully.

Installing VMware Tools™.

In which directory do you want to install the binary files? 
[/usr/bin] 

INPUT: [/usr/bin] default

What is the directory that contains the init directories (rc0.d/ to rc6.d/)? 
[/etc] 

INPUT: [/etc] default

What is the directory that contains the init scripts? 
[/etc/init.d] 

INPUT: [/etc/init.d] default

In which directory do you want to install the daemon files? 
[/usr/sbin] 

INPUT: [/usr/sbin] default

In which directory do you want to install the library files? 
[/usr/lib/vmware-tools] 

INPUT: [/usr/lib/vmware-tools] default

The path "/usr/lib/vmware-tools" does not exist currently. This program is 
going to create it, including needed parent directories. Is this what you want?
[yes] 

INPUT: [yes] default

In which directory do you want to install the common agent library files? 
[/usr/lib] 

INPUT: [/usr/lib] default

In which directory do you want to install the common agent transient files? 
[/var/lib] 

INPUT: [/var/lib] default

In which directory do you want to install the documentation files? 
[/usr/share/doc/vmware-tools] 

INPUT: [/usr/share/doc/vmware-tools] default

The path "/usr/share/doc/vmware-tools" does not exist currently. This program 
is going to create it, including needed parent directories. Is this what you 
want? [yes] 

INPUT: [yes] default

The installation of VMware Tools 10.3.23 build-16594550 for Linux completed 
successfully. You can decide to remove this software from your system at any 
time by invoking the following command: "/usr/bin/vmware-uninstall-tools.pl".

Before running VMware Tools for the first time, you need to configure it by 
invoking the following command: "/usr/bin/vmware-config-tools.pl". Do you want 
this program to invoke the command for you now? [yes] 

INPUT: [yes] default

Initializing...


Making sure services for VMware Tools are stopped.

Failed to stop vmware-tools.service: Unit vmware-tools.service not loaded.
Stopping VMware Tools services in the virtual machine:
  Guest operating system daemon:                   done
  VMware User Agent (vmware-user):                  done
  Unmounting HGFS shares:                       done
  Guest filesystem driver:                      done


sh: line 1: : command not found
The installation status of vmsync could not be determined. 
Skippinginstallation.

The installation status of vmci could not be determined. Skippinginstallation.

The installation status of vsock could not be determined. Skippinginstallation.


The installation status of vmxnet3 could not be determined. 
Skippinginstallation.

The installation status of pvscsi could not be determined. 
Skippinginstallation.

The installation status of vmmemctl could not be determined. 
Skippinginstallation.

The VMware Host-Guest Filesystem allows for shared folders between the host OS 
and the guest OS in a Fusion or Workstation virtual environment. Do you wish 
to enable this feature? [yes] 

INPUT: [yes] default

The vmxnet driver is no longer supported on kernels 3.3 and greater. Please 
upgrade to a newer virtual NIC. (e.g., vmxnet3 or e1000e)

The vmblock enables dragging or copying files between host and guest in a 
Fusion or Workstation virtual environment. Do you wish to enable this feature?
[yes] 

INPUT: [yes] default


Skipping configuring automatic kernel modules as no drivers were installed by 
this installer.

Do you want to enable Guest Authentication (vgauth)? Enabling vgauth is needed 
if you want to enable Common Agent (caf). [yes] 

INPUT: [yes] default

Do you want to enable Common Agent (caf)? [no] 

INPUT: [no] defaultDetected X server version 1.20.11Distribution provided drivers for Xorg X server are used.

Skipping X configuration because X drivers are not included.


Skipping rebuilding initrd boot image for kernel as no drivers to be included 
in boot image were installed by this installer.

Generating the key and certificate files.
Successfully generated the key and certificate files.
Failed to start vmware-tools.service: Unit vmware-tools.service not found.
Unable to start services for VMware Tools

Execution aborted.

Warning no default label for /tmp/vmware-block-restore-5339.0/tmp_file
Enjoy,

--the VMware team

Якщо ви використовуєте GUI, вам потрібно перезавантажити систему:

sudo shutdown -r now

Перевірте встановлення VMware

 sudo /etc/init.d/vmware-tools start
  Checking acpi hot plug                       done
 Starting VMware Tools services in the virtual machine:
  Switching to guest configuration:                  done
  Guest filesystem driver:                      done
  Mounting HGFS shares:                        done
  Blocking file system:                        done
  Guest operating system daemon:                   done
  VGAuthService:  
  sudo /etc/init.d/vmware-tools status
  vmtoolsd is running

Висновок

Ми почали з мінімальної інсталяції Rocky Linux, що призвело до багатьох недоліків і помилок. Незважаючи на це, нам вдалося встановити та запустити VMware Tools™, хоча й з деякими проблемами.

Author: Emre Camalan

Contributors: Steven Spencer, Ganna Zhyrnova