Перейти до змісту

PHP та PHP-FPM

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) — вихідна мова сценаріїв, спеціально розроблена для розробки веб-додатків. У 2024 році PHP становив трохи менше 80% веб-сторінок, створених у світі. PHP має відкритий код і є ядром найвідоміших CMS (WordPress, Drupal, Joomla!, Magento, ...).

PHP-FPM (FastCGI Process Manager) інтегровано в PHP з версії 5.3.3. Версія PHP FastCGI надає додаткові функції.

Загальні положення

CGI (Ccommon Gateway Iinterface) і FastCGI дозволяють спілкуватися між веб-сервером (Apache, Nginx, ...) і мовою розробки (Php, Python, Java):

 • У випадку CGI кожен запит призводить до створення нового процесу, який менш ефективний в умовах виконання.
 • FastCGI покладається на певну кількість процесів для обробки своїх клієнтських запитів.

PHP-FPM, крім кращої продуктивності, забезпечує:

 • Можливість кращого поділу програм: запуск процесів з різними uid/gid, з персоналізованими файлами php.ini,
 • Управління статистикою,
 • Керування журналами,
 • Динамічне керування процесами та перезапуск без переривання обслуговування («витончений»).

Примітка

Оскільки Apache має модуль PHP, php-fpm частіше використовується на сервері Nginx.

Вибір версії PHP

Rocky Linux, як і його вихідна версія, пропонує багато версій мови. Деякі з них досягли кінця свого життя, але зберігаються для розміщення історичних програм, які ще несумісні з новими версіями PHP. Перегляньте сторінку підтримуваних версій веб-сайту php.net, щоб вибрати підтримувану версію.

Щоб отримати список доступних версій, просто введіть наступну команду:

$ sudo dnf module list php

Rocky Linux 9 - AppStream
Name                         Stream                         Profiles                                  Summary                             
php                         8.1 [d]                         common [d], devel, minimal                 

Hint: [d]efault, [e]nabled, [x]disabled, [i]nstalled

Репозиторій Remi пропонує новіші версії PHP, ніж репозиторій Appstream, включаючи версії 8.2 і 8.3.

Щоб установити репозиторій Remi, виконайте таку команду:

sudo dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-9.rpm

Після встановлення репозиторію Remi увімкніть його, виконавши таку команду.

sudo dnf config-manager --set-enabled remi

Тепер ви можете активувати новіший модуль (PHP 8.3), ввівши таку команду:

sudo dnf module enable php:remi-8.3
$ sudo dnf module list php

Rocky Linux 8 - AppStream
Name                         Stream                         Profiles                                  Summary                             
php                         7.2 [d]                         common [d], devel, minimal                         PHP scripting language                     
php                         7.3                           common [d], devel, minimal                         PHP scripting language                     
php                         7.4                           common [d], devel, minimal                         PHP scripting language                     
php                         8.0                           common [d], devel, minimal                         PHP scripting language                     

Hint: [d]efault, [e]nabled, [x]disabled, [i]nstalled

Rocky надає зі свого репозиторію AppStream різні модулі PHP.

Ви зауважите, що стандартною версією Rocky 8.9 є 7.2, термін служби якої вже закінчився на момент написання статті.

Ви можете активувати новіший модуль, ввівши таку команду:

sudo dnf module enable php:8.0
==============================================================================================
Package        Architecture     Version        Repository       Size
==============================================================================================
Enabling module streams:
httpd                   2.4                                                               
nginx                   1.14                                                               
php                    8.0                                                               

Transaction Summary
==============================================================================================

Is this ok [y/N]:

Transaction Summary
==============================================================================================

Is this ok [y/N]: y
Complete!

Тепер можна переходити до встановлення движка PHP.

Режим PHP cgi

Спочатку давайте подивимося, як встановити та використовувати PHP у режимі CGI. Ми можемо змусити його працювати лише з веб-сервером Apache та його модулем mod_php. Далі в цьому документі, у частині FastCGI (php-fpm), ми побачимо, як інтегрувати PHP у Nginx (але також Apache).

Встановлення

Встановлення PHP є відносно тривіальним, оскільки воно складається з встановлення основного пакета та декількох модулів, які вам знадобляться.

У наведеному нижче прикладі встановлюється PHP із модулями, які зазвичай встановлюються разом із ним.

sudo dnf install php php-cli php-gd php-curl php-zip php-mbstring

Вам буде запропоновано імпортувати ключі GPG для сховищ epel9 (додаткові пакети для Enterprise Linux 9) і Remi під час встановлення. Введіть y, щоб імпортувати ключі:

Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64                                    
Importing GPG key 0x3228467C:
Userid   : "Fedora (epel9) <epel@fedoraproject.org>"
Fingerprint: FF8A D134 4597 106E CE81 3B91 8A38 72BF 3228 467C
From    : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-9
Is this ok [y/N]: y
Key imported successfully
Remi's RPM repository for Enterprise Linux 9 - x86_64                             
Importing GPG key 0x478F8947:
Userid   : "Remi's RPM repository (https://rpms.remirepo.net/) <remi@remirepo.net>"
Fingerprint: B1AB F71E 14C9 D748 97E1 98A8 B195 27F1 478F 8947
From    : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi.el9
Is this ok [y/N]: y
Key imported successfully
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.

Complete!
sudo dnf install php php-cli php-gd php-curl php-zip php-mbstring

Ви можете перевірити, чи відповідає встановлена версія очікуваній:

$ php -v
PHP 8.3.2 (cli) (built: Jan 16 2024 13:46:41) (NTS gcc x86_64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.2, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v8.3.2, Copyright (c), by Zend Technologies
$ php -v
PHP 7.4.19 (cli) (built: May 4 2021 11:06:37) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v7.4.19, Copyright (c), by Zend Technologies

Конфігурація

Інтеграція Apache

Щоб обслуговувати сторінки PHP у режимі CGI, ви повинні встановити сервер apache, налаштувати його, активувати та запустити.

 • Встановлення:

  sudo dnf install httpd
  
  • Активація:
  sudo systemctl enable --now httpd
  sudo systemctl status httpd
  
 • Не забудьте налаштувати брандмауер:

  sudo firewall-cmd --add-service=http --permanent
  sudo firewall-cmd --reload
  

Vhost за замовчуванням має працювати з коробки. PHP надає функцію phpinfo(), яка генерує зведену таблицю його конфігурації. Дуже корисно перевірити ефективність PHP. Однак будьте обережні, щоб не залишати такі тестові файли на своїх серверах. Вони становлять величезний ризик для безпеки вашої інфраструктури.

Створіть файл /var/www/html/info.php (/var/www/html є каталогом vhost за замовчуванням конфігурації apache за замовчуванням):

<?php
phpinfo();
?>

Використовуйте веб-браузер, щоб перевірити, чи сервер працює належним чином, перейшовши на сторінку http://your-server-ip/info.php .

Важливо

Не залишайте файл info.php на своєму сервері!

PHP-FPM (FastCGI)

Як ми зазначали раніше в цьому документі, перехід веб-хостингу в режим PHP-FPM має багато переваг.

Встановлення

Встановлення обмежено пакетом php-fpm:

sudo dnf install php-fpm

Оскільки php-fpm є системною службою, її необхідно активувати та запустити:

sudo systemctl enable --now php-fpm
sudo systemctl status php-fpm

Конфігурація

Основний файл конфігурації зберігається в /etc/php-fpm.conf.

include=/etc/php-fpm.d/*.conf
[global]
pid = /run/php-fpm/php-fpm.pid
error_log = /var/log/php-fpm/error.log
daemonize = yes

Примітка

Конфігураційні файли php-fpm широко коментуються. Ідіть і подивіться!

Як бачите, файли в каталозі /etc/php-fpm.d/ із розширенням .conf завжди включені.

За замовчуванням пул процесів PHP під назвою www оголошено в /etc/php-fpm.d/www.conf.

[www]
user = apache
group = apache

listen = /run/php-fpm/www.sock
listen.acl_users = apache,nginx
listen.allowed_clients = 127.0.0.1

pm = dynamic
pm.max_children = 50
pm.start_servers = 5
pm.min_spare_servers = 5
pm.max_spare_servers = 35

slowlog = /var/log/php-fpm/www-slow.log

php_admin_value[error_log] = /var/log/php-fpm/www-error.log
php_admin_flag[log_errors] = on
php_value[session.save_handler] = files
php_value[session.save_path]  = /var/lib/php/session
php_value[soap.wsdl_cache_dir] = /var/lib/php/wsdlcache
Інструкції Опис
[pool] Ім'я пулу процесів. Конфігураційний файл може містити декілька пулів процесів (ім’я пулу в дужках починає новий розділ).
listen Визначає інтерфейс прослуховування або використовуваний сокет Unix.

Налаштування способу доступу до процесів php-fpm

Є 2 способи підключення.

Через інтерфейс Інтернету, наприклад:

listen = 127.0.0.1:9000.

Або через сокет Unix:

listen = /run/php-fpm/www.sock.

Примітка

Використання сокета, коли веб-сервер і сервер PHP знаходяться на одній машині, усуває рівень TCP/IP і оптимізує продуктивність.

Під час роботи через інтерфейс вам потрібно налаштувати listen.owner, listen.group, listen.mode, щоб указати власника, групу власників і права на сокет Unix. Попередження: обидва сервери (веб і PHP) повинні мати права доступу до сокета.

Під час роботи через сокет вам потрібно налаштувати listen.allowed_clients, щоб обмежити доступ до сервера PHP певними IP-адресами.

Приклад: listen.allowed_clients = 127.0.0.1

Статична або динамічна конфігурація

Процесами PHP-FPM можна керувати статично або динамічно.

У статичному режимі кількість дочірніх процесів встановлюється значенням pm.max_children;

pm = static
pm.max_children = 10

Ця конфігурація запустить 10 процесів.

У динамічному режимі PHP-FPM запускатиме не більше кількості процесів, визначених значенням pm.max_children, починаючи із запуску певної кількості процесів, що відповідають pm.start_servers , і збереження принаймні значення pm.min_spare_servers неактивних процесів і для більшості pm.max_spare_servers неактивних процесів.

Приклад:

pm = dynamic
pm.max_children = 5
pm.start_servers = 2
pm.min_spare_servers = 1
pm.max_spare_servers = 3

PHP-FPM створить новий процес замість того, який обробив кількість запитів, еквівалентну pm.max_requests.

За замовчуванням pm.max_requests встановлено на 0, що означає, що процеси ніколи не повторюються. Використання параметра pm.max_requests може бути цікавим для програм із витоками пам’яті.

Існує третій режим роботи, режим ondemand. Цей режим запускає процес лише тоді, коли він отримує запит. Цей режим не є оптимальним для сайтів із сильним впливом і має бути зарезервований для конкретних потреб (сайти зі слабкими запитами, сервер керування тощо).

Примітка

Конфігурація режиму роботи PHP-FPM необхідна для забезпечення оптимальної роботи вашого веб-сервера.

Статус процесу

PHP-FPM пропонує, як і Apache та його модуль mod_status, сторінку, яка вказує на статус процесу.

Щоб активувати сторінку, налаштуйте її шлях доступу за допомогою директиви pm.status_path:

pm.status_path = /status
$ curl http://localhost/status_php
pool:         www
process manager:   dynamic
start time:      03/Dec/2021:14:00:00 +0100
start since:     600
accepted conn:    548
listen queue:     0
max listen queue:   15
listen queue len:   128
idle processes:    3
active processes:   3
total processes:   5
max active processes: 5
max children reached: 0
slow requests:    0

Реєстрація довгих запитів

Директива slowlog вказує файл, який отримує надто довгі запити (тобто час яких перевищує значення директиви request_slowlog_timeout).

Розташування згенерованого файлу за замовчуванням — /var/log/php-fpm/www-slow.log.

request_slowlog_timeout = 5
slowlog = /var/log/php-fpm/www-slow.log

Значення 0 для request_slowlog_timeout вимикає журналювання.

Інтеграція NGinx

Налаштування за замовчуванням nginx уже включають необхідну конфігурацію, щоб PHP працював із PHP-FPM.

Файл конфігурації fastcgi.conf (або fastcgi_params) знаходиться в /etc/nginx/:

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param QUERY_STRING    $query_string;
fastcgi_param REQUEST_METHOD   $request_method;
fastcgi_param CONTENT_TYPE    $content_type;
fastcgi_param CONTENT_LENGTH   $content_length;

fastcgi_param SCRIPT_NAME    $fastcgi_script_name;
fastcgi_param REQUEST_URI    $request_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_URI    $document_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_ROOT   $document_root;
fastcgi_param SERVER_PROTOCOL  $server_protocol;
fastcgi_param REQUEST_SCHEME   $scheme;
fastcgi_param HTTPS       $https if_not_empty;

fastcgi_param GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1;
fastcgi_param SERVER_SOFTWARE  nginx/$nginx_version;

fastcgi_param REMOTE_ADDR    $remote_addr;
fastcgi_param REMOTE_PORT    $remote_port;
fastcgi_param SERVER_ADDR    $server_addr;
fastcgi_param SERVER_PORT    $server_port;
fastcgi_param SERVER_NAME    $server_name;

# PHP only, required if PHP was built with --enable-force-cgi-redirect
fastcgi_param REDIRECT_STATUS  200;

Щоб nginx міг обробляти файли .php, у файл конфігурації сайту потрібно додати такі директиви:

Якщо PHP-FPM прослуховує порт 9000:

location ~ \.php$ {
 include /etc/nginx/fastcgi_params;
 fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
}

Якщо php-fpm прослуховує сокет Unix:

location ~ \.php$ {
 include /etc/nginx/fastcgi_params;
 fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/www.sock;
}

Інтеграція Apache

Конфігурація apache для використання пулу PHP досить проста. Вам просто потрібно використовувати проксі-модулі з директивою ProxyPassMatch, наприклад:

<VirtualHost *:80>
 ServerName web.rockylinux.org
 DocumentRoot "/var/www/html/current/public"

 <Directory "/var/www/html/current/public">
  AllowOverride All
  Options -Indexes +FollowSymLinks
  Require all granted
 </Directory>
 ProxyPassMatch ^/(.*\.php(/.*)?)$ "fcgi://127.0.0.1:9000/var/www/html/current/public"

</VirtualHost>

Надійна конфігурація пулів PHP

Важливо оптимізувати кількість запитів, які можна буде обслуговувати, і проаналізувати пам’ять, яку використовують скрипти PHP, щоб оптимізувати максимальну кількість запущених потоків.

Перш за все, нам потрібно знати середній обсяг пам’яті, який використовується процесом PHP за допомогою команди:

while true; do ps --no-headers -o "rss,cmd" -C php-fpm | grep "pool www" | awk '{ sum+=$1 } END { printf ("%d%s\n", sum/NR/1024,"Mb") }' >> avg_php_proc; sleep 60; done

Через деякий час це повинно дати нам досить точне уявлення про середній обсяг пам’яті процесу PHP на цьому сервері.

У решті цього документа скажемо, що результатом є відбиток пам’яті 120 МБ на процес при повному завантаженні.

На сервері з 8 Гб оперативної пам’яті, зберігаючи 1 Гб для системи та 1 Гб для OPCache (див. решту цього документа), залишається 6 Гб для обробки запитів PHP від клієнтів.

Ми можемо легко зробити висновок, що цей сервер може приймати щонайбільше 50 потоків ((6*1024) / 120).

Хорошою конфігурацією php-fpm для цього випадку використання буде:

pm = dynamic
pm.max_children = 50
pm.start_servers = 12
pm.min_spare_servers = 12
pm.max_spare_servers = 36
pm.max_requests = 500

з:

 • pm.start_servers = 25% max_children
 • pm.min_spare_servers = 25% max_children
 • pm.max_spare_servers = 75% max_children

Конфігурація Opcache

opcache (Optimizer Plus Cache) — це перший рівень кешу, на який ми можемо впливати.

Він зберігає скомпільовані сценарії PHP у пам’яті, що сильно впливає на виконання веб-сторінок (виключає читання сценарію на диску + час компіляції).

Щоб налаштувати його, ми повинні попрацювати над:

 • Розмір пам’яті, виділеної для opcache, відповідно до коефіцієнта звернення
 • кількість скриптів PHP для кешу (кількість ключів + максимальна кількість скриптів)
 • кількість рядків для кешу

Щоб встановити його:

sudo dnf install php-opcache

Щоб налаштувати його, відредагуйте файл конфігурації /etc/php.d/10-opcache.ini:

opcache.memory_consumption=128
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=4000

де:

 • opcache.memory_consumption відповідає об’єму пам’яті, необхідному для opcache (потрібно збільшувати, доки не буде отримано правильне співвідношення відвідувань).
 • opcache.interned_strings_buffer кількість рядків для кешу.
 • opcache.max_accelerated_files близький до результату команди find ./ -iname "*.php"|wc -l.

Ви можете звернутися до сторінки info.php (включаючи phpinfo();), щоб налаштувати opcache (перегляньте, наприклад, значення Cached scripts > і Кешовані рядки).

Примітка

При кожному новому розгортанні нового коду необхідно буде очищати opcache (наприклад, перезапустивши процес php-fpm).

Примітка

Не варто недооцінювати збільшення швидкості, досягнуте правильним налаштуванням opcache.

Author: Antoine Le Morvan

Contributors: Steven Spencer, Ganna Zhyrnova, Joseph Brinkman