Перейти до змісту

Маршрутизатор OpenBGPD BGP

Вступ

Протокол Border Gateway Protocol (BGP) - це протокол маршрутизації, який об’єднує Інтернет. Таким чином ви можете переглядати цей документ незалежно від того, хто є вашим постачальником послуг Інтернету.

OpenBGPD — це кросплатформна реалізація BGP OpenBSD. Автор використовує його особисто у своїй мережі.

Передумови

 • Сервер, віртуальна машина або лабораторна мережа з підключенням BGP
 • Номер AS із вашого Регіонального Інтернет-реєстру
 • Власний або орендований блок IPv4 або IPv6
 • Знання мережевого адміністрування

Встановлення пакетів

Оскільки OpenBGPD немає в репозиторіях за замовчуванням, спочатку встановіть репозиторій EPEL (додаткові пакети для Enterprise Linux):

dnf install -y epel-release

Потім інсталюйте OpenBGPD

dnf install -y openbgpd

Налаштування OpenBGPD

Почнемо зі свіжої конфігурації OpenBGPD:

rm /etc/bgpd.conf
touch /etc/bgpd.conf
chmod 0600 /etc/bgpd.conf

Далі додайте наступне до /etc/bgpd.conf:

AS YOUR_ASN
router-id YOUR_IPV4

listen on 127.0.0.1
listen on YOUR_IPV4
listen on ::1
listen on YOUR_IPV6
log updates
network IPV4_TO_ADVERTISE/MASK
network IPV6_TO_ADVERTISE/MASK

allow to ebgp prefix { IPV4_TO_ADVERTISE/MASK IPV6_TO_ADVERTISE/MASK }

neighbor PEER_IPV4 {
  remote-as        PEER_ASN
  announce IPv4      unicast
  announce IPv6      none
  local-address      YOUR_IPV4
}

neighbor PEER_IPV6 {
  remote-as        PEER_ASN
  announce IPv4      none
  announce IPv6      unicast
  local-address      YOUR_IPV6
}

Замініть наступну інформацію:

 • YOUR_ASN з вашим номером AS.
 • YOUR_IPV4 з адресою IPv4 вашого сервера.
 • YOUR_IPV6 з адресою IPv6 вашого сервера.
 • PEER_ASN із номером AS вашого провайдера.
 • PEER_IPV4 з IPv4-адресою вашого провайдера.
 • PEER_IPV6 з IPv6-адресою вашого провайдера.

Рядки вище означають наступне:

 • Рядок AS містить ваш номер BGP AS.
 • Рядок router-id містить ідентифікатор вашого маршрутизатора BGP. Це адреса IPv4, але може бути фіктивним значенням, якщо ви використовуєте BGP лише для IPv6.
 • Рядок «listen on» вказує, які інтерфейси слухати. Ми повинні слухати всі інтерфейси, що розмовляють BGP.
 • Рядки «network» додають мережі, які ми хочемо рекламувати.
 • Рядок «allow to ebgp prefix» додає RFC8212 сумісність для безпеки маршрутизації. Деякі хостингові компанії, такі як BuyVM, вимагають цього.
 • Блоки neighbor визначають кожен вузол IPv4 та IPv6.
 • Рядок remote-as вказує номер AS верхнього потоку.
 • Рядок announce IPv4 визначає, чи маємо ми оголошувати маршрути unicast IPv4 або none. Це має бути none для висхідного каналу IPv6.
 • Рядок announce IPv6 визначає, чи маємо ми оголошувати маршрути unicast IPv6 або none. Це має бути none для висхідного каналу IPv4.
 • Рядок local-address — це адреса IPv4 або IPv6 вихідного каналу.

Деякі висхідні потоки можуть використовувати пароль MD5 або BGP multihop. Якщо це так, ваші «сусідні» блоки виглядатимуть так:

neighbor PEER_IPV4 {
  remote-as        PEER_ASN
  announce IPv4      unicast
  announce IPv6      none
  local-address      YOUR_IPV4
  multihop        2
  local-address      203.0.113.123
}

neighbor PEER_IPV6 {
  remote-as        PEER_ASN
  announce IPv4      none
  announce IPv6      unicast
  local-address      YOUR_IPV6
  multihop        2
  local-address      2001:DB8:1000::1
}

Вам потрібно буде ввімкнути IP-переадресацію, встановивши ці значення sysctl:

net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1

Тепер ми повинні включити OpenBGPD і переадресацію:

sysctl -p /etc/sysctl.conf
systemctl enable --now bgpd

Перевірка статусу BGP

Після ввімкнення OpenBGPD ви можете побачити статус BGP:

bgpctl show

Ви побачите результат:

Neighbor          AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ Up/Down State/PrfRcvd
BGP_PEER       PEER_ASN    164     68   0 00:32:04   0

Ви також можете переглянути оголошені маршрути BGP:

bgpctl show rib

Якщо працює правильно, ви повинні побачити таблицю маршрутизації BGP:

flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced,
    S = Stale, E = Error
origin validation state: N = not-found, V = valid, ! = invalid
aspa validation state: ? = unknown, V = valid, ! = invalid
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags vs destination     gateway     lpref  med aspath origin
AI*> N-? YOUR_IPV4/24     0.0.0.0      100   0 i
AI*> N-? YOUR_IPV6::/48    ::        100   0 i

Висновок

Хоча спочатку BGP може здатися складним, як тільки ви його опануєте, ви зможете отримати свою частину таблиці маршрутизації Інтернету. Завдяки простоті OpenBGPD мати програмний маршрутизатор або сервер anycast ще простіше. Насолоджуйтесь!

Author: Neel Chauhan

Contributors: Steven Spencer, Ganna Zhyrnova