Перейти до змісту

Bash - Перевірка знань

✔ Кожне замовлення має повертати код повернення в кінці свого виконання:

 • Так
 • Ні

✔ Код повернення 0 вказує на помилку виконання:

 • Так
 • Ні

✔ Код повернення зберігається у змінній $@:

 • Так
 • Ні

✔ Команда test дозволяє:

 • Перевірити тип файлу
 • Перевірити змінну
 • Порівняти числа
 • Порівняти вміст 2 файлів

✔ Команда expr:

 • З’єднує 2 рядки символів
 • Виконує математичні дії
 • Відображає текст на екрані

✔ Синтаксис наведеної нижче умовної структури здається вам правильним? Поясніть чому.

if command
  command if $?=0
else
  command if $?!=0
fi
 • Так
 • Ні

✔ Що означає такий синтаксис: ${variable:=value}

 • Відображає значення заміни, якщо змінна порожня
 • Відображення значення заміни, якщо змінна не порожня
 • Призначає нове значення змінній, якщо вона порожня

✔ Синтаксис наведеної нижче умовної альтернативної структури здається вам правильним? Поясніть чому.

case $variable in
 value1)
  commands if $variable = value1
 value2)
  commands if $variable = value2
 *)
  commands for all values of $variable != of value1 and value2
  ;;
esac
 • Так
 • Ні

✔ Що з наведеного не є структурою для циклу?

 • while
 • until
 • loop
 • for

Author: Antoine Le Morvan

Contributors: Steven Spencer, Ganna Zhyrnova