Перейти до змісту

Вступ

Механізм Docker можна використовувати для виконання робочих навантажень контейнерів у стилі Docker на серверах Rocky Linux. Іноді це краще, ніж запустити повне середовище Docker Desktop.

Додавання docker репозиторію

Використовуйте утиліту dnf, щоб додати репозиторій Docker до вашого сервера Rocky Linux. Впишіть:

sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Встановлення необхідних пакетів

Установіть останню версію Docker Engine, container і Docker Compose, виконавши:

sudo dnf -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

Запустіть і ввімкніть Docker (dockerd)

Використовуйте systemctl, щоб налаштувати Docker на автоматичний запуск після перезавантаження та одночасного запуску зараз. Впишіть:

sudo systemctl --now enable docker

Необов’язково можна дозволити не-root користувачеві керувати докером

Додайте користувача без root до групи docker, щоб користувач міг керувати docker без sudo.

Це необов’язковий крок, але він може бути зручним, якщо ви є основним користувачем системи або якщо ви хочете дозволити кільком користувачам керувати докером, але не хочете надавати їм дозволи sudo.

Впишіть:

# Add the current user
sudo usermod -a -G docker $(whoami)

# Add a specific user
sudo usermod -a -G docker custom-user

Щоб призначити нову групу, потрібно вийти та знову увійти. Перевірте за допомогою команди id, щоб переконатися, що групу додано.

Примітки

docker-ce: цей пакет надає основну технологію для створення та запуску docker контейнерів (dockerd)
docker-ce-cli: надає інтерфейс командного рядка (CLI) клієнтський інструмент докера (докер)
containerd.io: забезпечує середовище виконання контейнера (runc)
docker-compose-plugin: плагін, який надає підкоманду «docker compose». 

Author: Wale Soyinka

Contributors: Neel Chauhan, Srinivas Nishant Viswanadha, Stein Arne Storslett, Ganna Zhyrnova