Перейти до змісту

Лабораторна робота 4: Розширений моніторинг системи та процесів

Завдання

Виконавши цю лабораторну роботу, ви зможете

 • переглядати та керувати процесами за допомогою передових інструментів
 • діагностувати та налагоджувати системні виклики
 • переглядати та встановлювати пріоритет процесу за допомогою розширених інструментів CLI
 • переглядати та встановлювати власні політики планування для процесів
 • аналізувати продуктивність системи та додатків

Приблизний час виконання цієї лабораторної роботи: 90 хвилин

Вступ

Команди в цій лабораторній роботі охоплюють ширший спектр керування процесами, моніторингу системи та керування ресурсами в Linux. Вони додають більшої глибини та різноманітності вашому репертуару системного адміністратора.

Ці вправи охоплюють додаткові команди та поняття Linux, надаючи практичний досвід керування процесами, моніторингу ресурсів і розширеного контролю.

Завдання 1

fuser

Команда fuser в Linux використовується для ідентифікації процесів за допомогою файлів або сокетів. Це може бути корисною підмогою в управлінні процесами, пов’язаними з файлами, і вирішенні конфліктів.

Щоб створити сценарій для імітації використання файлу

 1. Спочатку створіть порожній тестовий файл, до якого ми хочемо отримати доступ. Впишіть:
touch ~/testfile.txt
 1. Створіть сценарій, який ми будемо використовувати для імітації доступу до testfile.txt. Впишіть:
cat > ~/simulate_file_usage.sh << EOF
#!/bin/bash
tail -f ~/testfile.txt
EOF  
 1. Зробіть сценарій виконуваним. Впишіть:
chmod +x ~/simulate_file_usage.sh
 1. Запустіть скрипт. Впишіть:
~/simulate_file_usage.sh &

Щоб ідентифікувати процеси, які звертаються до файлу

 1. Визначте процеси за допомогою або доступу до testfile.txt, запустіть:
fuser ~/testfile.txt
 1. Перегляньте додаткові параметри fuser за допомогою параметра -v. Впишіть:
fuser -v ~/testfile.txt
 1. Перегляньте додаткові параметри fuser за допомогою параметра -v. Тепер ви можете видалити файли. Впишіть:
kill %1
rm ~/testfile.txt ~/simulate_file_usage.sh

Щоб ідентифікувати процес, який отримує доступ до порту TCP/UDP

 1. Використовуйте команду fuser, щоб визначити процес доступу до TCP-порту 22 на вашому сервері. Впишіть:
sudo fuser 22/tcp

Завдання 2

perf

perf — це універсальний інструмент для аналізу продуктивності системи та програм у Linux. Він може запропонувати додаткові відомості, які можуть допомогти налаштувати продуктивність.

Щоб встановити perf

 1. Встановіть програму perf, якщо вона не встановлена на вашому сервері. Впишіть:
sudo dnf -y install perf
 1. Програма bc — це точний калькулятор командного рядка. bc буде використовуватися в цій вправі для імітації високого навантаження ЦП. Якщо bc ще не встановлено на вашому сервері, встановіть його за допомогою:
sudo dnf -y install bc

Щоб створити сценарій для генерації навантаження на процесор

 1. Створіть сценарій завантаження ЦП і зробіть його виконуваним, виконавши:
cat > ~/generate_cpu_load.sh << EOF
#!/bin/bash

# Check if the number of decimal places is passed as an argument
if [ "$#" -ne 1 ]; then
 echo "Usage: $0 <number_of_decimal_places>"
 exit 1
fi

# Calculate Pi to the specified number of decimal places
for i in {1..10}; do echo "scale=$1; 4*a(1)" | bc -l; done

EOF
chmod +x ~/generate_cpu_load.sh

!!! tip "Підказка"

 Сценарій generate_cpu_load.sh — це простий інструмент для генерування навантаження на ЦП шляхом обчислення Пі (π) з високою точністю. Такий же розрахунок проводиться десять разів. Сценарій приймає ціле число як параметр для визначення кількості знаків після коми для обчислення Пі.

Для імітації додаткового навантаження на процесор

 1. Давайте проведемо простий тест і обчислимо Пі з точністю до 50 знаків після коми. Запустіть сценарій, ввівши:
~/generate_cpu_load.sh 50 & 
 1. Повторно запустіть сценарій, але використовуйте perf, щоб записати продуктивність сценарію для аналізу використання ЦП та інших показників. Впишіть:
 ./generate_cpu_load.sh 1000 & perf record -p $! sleep 5

!!! tip "Підказка"

 Параметр `sleep 5` з командою `perf record` визначає часове вікно для `perf` для збору даних про продуктивність щодо навантаження ЦП, створених сценарієм generate_cpu_load.sh. Це дозволяє `perf записувати показники продуктивності системи протягом 5 секунд перед автоматичною зупинкою.

Для аналізу даних про ефективність і моніторингу подій у реальному часі

 1. Використовуйте команду perf report, щоб переглянути звіт про продуктивність, щоб зрозуміти шаблони використання процесора та пам’яті. Впишіть:
sudo perf report

Ви можете використовувати різні клавіші клавіатури для подальшого вивчення звіту. Введіть q, щоб вийти з інтерфейсу перегляду звітів perf.

 1. Спостерігайте/фіксуйте події кешу процесора в режимі реального часу протягом 40 секунд, щоб виявити потенційні вузькі місця продуктивності. Впишіть:
sudo perf stat -e cache-references,cache-misses sleep 40

Щоб записати повну продуктивність системи

 1. Збирайте дані про продуктивність усієї системи, які можна використовувати для додаткового аналізу. Впишіть:
sudo perf record -a sleep 10
 1. Досліджуйте лічильники конкретних подій. Підраховуйте конкретні події, як-от цикли процесора, щоб оцінити продуктивність певного сценарію чи програми. Давайте перевіримо за допомогою простої команди find, введіть:
sudo perf stat -e cycles find /proc
 1. Зробіть те саме, але зі сценарієм ./generate_cpu_load.sh. Підраховуйте певні події, як-от цикли ЦП, щоб оцінити продуктивність сценарію ./generate_cpu_load.sh. Впишіть:
sudo perf stat -e cycles ./generate_cpu_load.sh 500

Вихід

...<SNIP>...
3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307\
81640628620899862803482534211.....

Performance counter stats for './generate_cpu_load.sh 500':

 1,670,638,886   cycles

   0.530479014 seconds time elapsed

   0.488580000 seconds user
   0.034628000 seconds sys

!!! note "Примітка"

 Ось розбивка кінцевого зразка результату команди `perf stat`:

 *1,670,638,886 cycles*: Це вказує на загальну кількість циклів процесора, споживаних під час виконання сценарію. Кожен цикл являє собою один крок у виконанні інструкцій ЦП.

 *0.530479014 seconds time elapsed*: Це загальний реальний час (або час настінного годинника), що минув від початку до кінця виконання сценарію. Ця тривалість включає всі типи очікувань (наприклад, очікування дискового вводу-виводу або системних викликів).

 *0.488580000 seconds user*: Це час роботи процесора в режимі користувача. Цей час явно виключає час, витрачений на виконання завдань системного рівня. 

 *0.034628000 seconds sys*: Це час роботи процесора в режимі ядра або системи. Це включає час, який ЦП витрачає на виконання системних викликів або виконання інших завдань системного рівня від імені сценарію.
 1. Усе зроблено за допомогою інструмента perf. Переконайтеся, що фонові сценарії призначені для чистого робочого середовища.
kill %1

Завдання 3

strace

strace використовується для діагностики та налагодження взаємодії системних викликів у Linux.

Щоб створити сценарій для дослідження strace

 1. Створіть простий сценарій під назвою strace_script.sh і зробіть його виконуваним. Впишіть:
cat > ~/strace_script.sh << EOF
#!/bin/bash
while true; do
 date
 sleep 1
done
EOF
chmod +x ~/strace_script.sh

Щоб використовувати strace для запущених процесів

 1. Запустіть сценарій і прикріпіть strace. Впишіть:
~/strace_script.sh &
 1. Знайдіть PID для процесу strace_script.sh в окремому терміналі. Зберігайте PID у змінній з іменем MYPID. Для цього ми використаємо команду pgrep, виконавши:
export MYPID=$(pgrep strace_script) ; echo $MYPID

Вихід

4006301
 1. Почніть відстежувати системні виклики сценарію, щоб зрозуміти, як він взаємодіє з ядром. Приєднайте strace до запущеного процесу сценарію, ввівши:
sudo strace -p $MYPID
 1. Від’єднайте або зупиніть процес strace, ввівши Ctrl+C

 2. Вихід strace можна відфільтрувати, зосередившись на певних системних викликах, таких як open і read, щоб проаналізувати їх поведінку. Спробуйте зробити це для системних викликів open і read. Впишіть:

sudo strace -e trace=open,read -p $MYPID

Коли ви завершите спробу розшифрувати вихідні дані strace, зупиніть процес strace, ввівши Ctrl+C

 1. Перенаправте вихідні дані у файл для подальшого аналізу, який може допомогти діагностувати проблеми. Збережіть вивід strace у файл, виконавши:
sudo strace -o strace_output.txt -p $MYPID

Для аналізу частоти системних викликів

 1. Узагальніть кількість системних викликів, щоб визначити системні виклики, які найчастіше використовуються процесом. Зробіть це лише на 10 секунд, додавши команду timeout. Впишіть:
sudo timeout 10 strace -c -p $MYPID

Наша зразкова система показує підсумковий звіт таким чином:

Вихід

strace: Process 4006301 attached
strace: Process 4006301 detached
% time   seconds usecs/call   calls  errors syscall
------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
89.59  0.042553    1182    36    18 wait4
7.68  0.003648     202    18      clone
1.67  0.000794      5    144      rt_sigprocmask
0.45  0.000215      5    36      rt_sigaction
0.36  0.000169      9    18      ioctl
0.25  0.000119      6    18      rt_sigreturn
------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
100.00  0.047498     175    270    18 total
 1. Припиніть виконання сценарію та видаліть усі створені файли.
kill $MYPID
rm ~/strace_script.sh ~/strace_output.txt

Завдання 4

atop

atop надає повне уявлення про продуктивність системи, охоплюючи різні показники ресурсів.

Щоб запустити та дослідити atop

 1. Встановіть програму atop, якщо вона не встановлена на вашому сервері. Впишіть:
sudo dnf -y install atop
 1. Запустіть atop, ввівши:
sudo atop
 1. В інтерфейсі atop ви можете досліджувати різні показники atop, натискаючи певні клавіші на клавіатурі.

Використовуйте 'm', 'd' або 'n' для перемикання між переглядами пам'яті, диска або мережі. Спостерігайте, як використовуються ресурси в реальному часі.

 1. Відстежуйте продуктивність системи з користувацьким інтервалом у 2 секунди, що дозволяє більш детально переглядати діяльність системи. Впишіть:
sudo atop 2
 1. Перемикайтеся між різними видами ресурсів, щоб зосередитися на конкретних аспектах продуктивності системи.

 2. Створіть звіт із файлу журналу про діяльність системи, збираючи дані кожні 60 секунд, тричі. Впишіть:

sudo atop -w /tmp/atop_log 60 3
 1. Після виконання попередньої команди ви можете не поспішати та переглянути двійковий файл, у якому було збережено журнали. Щоб прочитати збережений файл журналу, введіть:
sudo atop -r /tmp/atop_log  
 1. Очистіть, видаливши всі створені журнали або файли.
sudo rm /tmp/atop_log

Завдання 5

numactl

NUMA означає "нерівномірний доступ до пам'яті". Це конструкція/архітектура комп’ютерної пам’яті, що використовується в багатопроцесорній обробці, яка підвищує швидкість доступу до пам’яті, враховуючи фізичне розташування пам’яті навколо процесорів.

Програма numactl керує політикою NUMA, оптимізуючи продуктивність систем на основі NUMA.

Щоб встановити numactl

 1. Встановіть програму numactl, якщо вона не встановлена на вашому сервері. Впишіть:
sudo dnf -y install numactl

Для створення сценарію, що потребує великої кількості пам’яті

 1. Створіть простий сценарій, який допоможе імітувати робоче навантаження з інтенсивним використанням пам’яті на вашому сервері. Впишіть:
cat > ~/memory_intensive.sh << EOF
 #!/bin/bash

 awk 'BEGIN{for(i=0;i<1000000;i++)for(j=0;j<1000;j++);}{}'
 EOF
 chmod +x ~/memory_intensive.sh

Щоб використовувати numactl

 1. Запустіть сценарій за допомогою numactl, введіть:
numactl --membind=0 ~/memory_intensive.sh
 1. Якщо ваша система має більше ніж один доступний вузол NUMA, ви можете запустити сценарій на кількох вузлах NUMA за допомогою:
numactl --cpunodebind=0,1 --membind=0,1 ~/memory_intensive.sh
 1. Покажіть розподіл пам'яті на вузлах NUMA
numactl --show
 1. Прив’яжіть пам’ять до певного вузла, виконавши:
numactl --membind=0 ~/memory_intensive.sh
 1. Очистіть своє робоче середовище, видаливши сценарій.
rm ~/memory_intensive.sh

Завдання 6

iotop

Команда iotop відстежує використання дискового введення/виведення (введення/виведення) процесами та потоками. Він надає інформацію в реальному часі, подібну до команди top, зокрема для дискового вводу-виводу. Це робить його необхідним для діагностики уповільнення роботи системи, викликаного активністю диска.

Щоб встановити iotop

 1. Встановіть утиліту iotop, якщо вона не встановлена. Впишіть:
sudo dnf -y install iotop

Щоб використовувати iotop для моніторингу дискового введення-виведення

 1. Запустіть команду iotop без будь-яких параметрів, щоб використовувати її в інтерактивному режимі за замовчуванням. Впишіть:
sudo iotop

Спостерігайте за використанням живого диска вводу-виводу різними процесами. Використовуйте це для визначення процесів, які зараз читають або записують на диск.

 1. Введіть q, щоб вийти з iotop.

Для використання iotop в неінтерактивному режимі

 1. Запустіть iotop у пакетному режимі (-b), щоб отримати неінтерактивний одноразовий перегляд використання введення-виведення. Параметр -n 10 повідомляє iotop взяти 10 зразків перед виходом.
sudo iotop -b -n 10
 1. iotop може фільтрувати введення/виведення для певних процесів. Визначте ідентифікатор процесу (PID) у вашій системі за допомогою команди ps або дисплея iotop. Потім відфільтруйте вихідні дані iotop для цього конкретного PID. Наприклад, фільтруйте PID для процесу sshd, виконавши:
sudo iotop -p $(pgrep sshd | head -1)
 1. Опцію -o з iotop можна використовувати для показу процесів або потоків, які виконують фактичний ввід-вивід, замість відображення всіх процесів або потоків. Відобразити лише процеси вводу-виводу, виконавши:
sudo iotop -o

!!! Question "Обговорення"

 Обговоріть вплив дискового вводу-виводу на загальну продуктивність системи та як такі інструменти, як `iotop`, можуть допомогти в оптимізації системи.

Завдання 7

cgroups

Групи керування (cgroups) забезпечують механізм у Linux для організації, обмеження та визначення пріоритетів використання ресурсів процесами.

Ця вправа демонструє пряму взаємодію з файловою системою cgroup v2.

Для вивчення файлової системи cgroup

 1. Використовуйте команду ls, щоб дослідити вміст і структуру файлової системи cgroup. Впишіть:
ls /sys/fs/cgroup/
 1. Знову скористайтеся командою ls, щоб отримати список папок *.slice у файловій системі cgroup. Впишіть:
ls -d /sys/fs/cgroup/*.slice

Папки з суфіксом .slice зазвичай використовуються в systemd для представлення фрагмента системних ресурсів. Це стандартні cgroups, якими керує systemd для організації та керування системними процесами.

Щоб створити власну cgroup

 1. Створіть каталог під назвою "exercise_group" у файловій системі /sys/fs/cgroup. У цій новій папці будуть розміщені структури контрольних груп, необхідні для решти цієї вправи. Використовуйте команду mkdir, ввівши:
sudo mkdir -p /sys/fs/cgroup/exercise_group
 1. Тепер перелічіть файли та каталоги в структурі /sys/fs/cgroup/exercise_group. Впишіть:
sudo ls /sys/fs/cgroup/exercise_group/

Вихідні дані показують файли та каталоги, автоматично створені підсистемою cgroup для керування та моніторингу ресурсів для cgroup.

Щоб встановити новий ліміт ресурсу пам'яті

 1. Давайте встановимо обмеження ресурсу пам’яті, щоб обмежити використання пам’яті до 4096 байт (4 КБ). Щоб обмежити процеси в cgroup використовувати максимум 4 Кб пам'яті типу:
echo 4096 | sudo tee /sys/fs/cgroup/exercise_group/memory.max
 1. Підтвердьте, що ліміт пам’яті встановлено. Впишіть:
cat /sys/fs/cgroup/exercise_group/memory.max

Щоб створити тестовий сценарій memory_stress

 1. Створіть простий виконуваний сценарій за допомогою команди dd, щоб перевірити обмеження ресурсу пам’яті. Впишіть:
cat > ~/memory_stress.sh << EOF
#!/bin/bash
dd if=/dev/zero of=/tmp/stress_test bs=10M count=2000
EOF
chmod +x ~/memory_stress.sh

Щоб запустити та додати процес/сценарій до cgroup пам'яті

 1. Запустіть memory_stress.sh, запишіть його PID і додайте PID до group.procs. Впишіть:
~/memory_stress.sh &
echo $! | sudo tee /sys/fs/cgroup/exercise_group/cgroup.procs

Файл /sys/fs/cgroup/exercise_group/cgroup.procs можна використовувати для додавання або перегляду PID (ідентифікаторів процесів) процесів, які є членами даної cgroup. Запис PID до цього файлу призначає процес сценарію ~/memory_stress.sh групі cgroup.

 1. Попередня команда завершиться дуже швидко, тому що вона перевищила обмеження пам’яті cgroup. Ви можете запустити таку команду journalctl в іншому терміналі, щоб переглянути помилку, як вона відбувається. Впишіть:
journalctl -xe -f | grep -i memory

!!! tip "Порада"

 Ви можете швидко скористатися командою ps, щоб перевірити приблизне використання пам'яті процесом, якщо вам відомий PID процесу, запустивши:

 ```bash
 pidof <PROCESS_NAME> | xargs ps -o pid,comm,rss
 ```

 Цей вихід має відображати розмір резидентного набору (RSS) у КБ, що вказує на пам’ять, яку використовує вказаний процес у певний момент часу. Кожного разу, коли значення RSS процесу перевищує ліміт пам’яті, вказаний у значенні memory.max `cgroup's`, процес може підлягати політикам керування пам’яттю, які застосовуються ядром або самою `cgroup`. Залежно від конфігурації системи, система може виконувати такі дії, як обмеження використання пам’яті процесом, припинення процесу або ініціювання події браку пам’яті (OOM).

Щоб установити новий ліміт ресурсу ЦП

 1. Обмежте використання сценарієм лише 10% ядра ЦП. Впишіть:
echo 10000 | sudo tee /sys/fs/cgroup/exercise_group/cpu.max

10000 означає обмеження пропускної здатності ЦП. Його встановлено на 10% від загальної потужності одного ядра ЦП.

 1. Переконайтеся, що встановлено обмеження ЦП. Впишіть:
cat /sys/fs/cgroup/exercise_group/cpu.max

Щоб створити сценарій стрес-тесту ЦП

 1. Створюйте та встановлюйте дозволи на виконання для сценарію, щоб генерувати високе використання ЦП. Впишіть:
cat > ~/cpu_stress.sh << EOF
#!/bin/bash
exec yes > /dev/null
EOF
chmod +x ~/cpu_stress.sh

!!! note "Примітка"

 `yes > /dev/null` — це проста команда, яка створює високе навантаження на ЦП.

Щоб запустити та додати процес/сценарій до CPU cgroup

 1. Запустіть сценарій і негайно додайте його PID до cgroup, ввівши:
~/cpu_stress.sh &
echo $! | sudo tee /sys/fs/cgroup/exercise_group/cgroup.procs

Щоб підтвердити контроль використання ЦП процесу

 1. Перевірте використання процесора процесом.
pidof yes | xargs top -b -n 1 -p

Вихідні дані мають показувати використання ЦП у реальному часі процесом yes. %CPU для так має бути обмежено конфігурацією cgroup (наприклад, близько 10%, якщо обмеження встановлено на 10000).

 1. Встановіть та поекспериментуйте з іншими значеннями для cpu.max для cgroup групи виконання, а потім спостерігайте за ефектом кожного разу, коли ви повторно запускаєте сценарій ~/cpu_stress.sh у контрольній групі.

Щоб визначити та вибрати основний запам'ятовуючий пристрій

Основний запам'ятовуючий пристрій може бути ціллю для встановлення обмежень на ресурси введення-виведення. Пристрої зберігання даних у системах Linux мають основні та другорядні номери пристроїв, які можна використовувати для їх унікальної ідентифікації.

 1. По-перше, давайте створимо набір допоміжних змінних для визначення та збереження номера пристрою для основного пристрою зберігання на сервері. Впишіть:
primary_device=$(lsblk | grep disk | awk '{print $1}' | head -n 1)
primary_device_num=$(ls -l /dev/$primary_device | awk '{print $5, $6}' | sed 's/,/:/')
 1. Далі, відобразимо значення змінної $primary_device_num. Впишіть:
echo "Primary Storage Device Number: $primary_device_num"
 1. Головний і допоміжний номери пристроїв мають відповідати тому, що ви бачите в цьому виведеному файлі ls:
 ls -l /dev/$primary_device

Щоб установити нове обмеження ресурсів введення-виведення

 1. Встановіть операції вводу/виводу на 1 МБ/с для процесів читання та запису в cgroup групи виконання. Впишіть:
echo "$primary_device_num rbps=1048576 wbps=1048576" | \
sudo tee /sys/fs/cgroup/exercise_group/io.max
 1. Підтвердьте встановлені обмеження введення/виведення. Впишіть:
cat /sys/fs/cgroup/exercise_group/io.max

Щоб створити процес стрес-тесту вводу-виводу

 1. Запустіть процес dd, щоб створити великий файл з назвою /tmp/io_stress. Також запишіть і збережіть PID процесу dd у змінній під назвою MYPID. Впишіть:
dd if=/dev/zero of=/tmp/io_stress bs=10M count=500 oflag=dsync \
& export MYPID=$!

Щоб додати процес/сценарій до cgroup вводу/виводу

 1. Додайте PID попереднього процесу dd до елемента керування exercise_group cgroup. Впишіть:
echo $MYPID | sudo tee /sys/fs/cgroup/exercise_group/cgroup.procs

Щоб підтвердити контроль використання ресурсів введення-виведення процесу

 1. Перевірте використання вводу-виводу процесом, виконавши:
iotop -p $MYPID

Вихідні дані відображатимуть швидкість читання/запису вводу/виводу для процесу io_stress.sh, яка не повинна перевищувати 1 МБ/с відповідно до обмеження.

Щоб видалити cgroups

 1. Введіть наступні команди, щоб завершити будь-який фоновий процес, видалити непотрібну cgroup і видалити файл /tmp/io_stress.
kill %1
sudo rmdir /sys/fs/cgroup/exercise_group/
sudo rm -rf /tmp/io_stress

Завдання 8

taskset

CPU affinity прив’язує конкретні процеси або потоки до певних ядер ЦП у багатоядерній системі. Ця вправа демонструє використання taskset для встановлення або отримання спорідненості ЦП процесу в Linux.

Щоб дослідити CPU Affinity з taskset

 1. Використовуйте lscpu, щоб отримати список доступних ЦП у вашій системі. Впишіть:
lscpu | grep "On-line"
 1. Давайте створимо зразок процесу за допомогою утиліти dd і збережемо його PID у змінній MYPID. Впишіть:
dd if=/dev/zero of=/dev/null & export MYPID="$!"
echo $MYPID
 1. Отримайте поточну спорідненість для процесу dd. Впишіть:
taskset -p $MYPID

Вихід

pid 1211483's current affinity mask: f

Вихідні дані показують маску спорідненості ЦП процесу з PID 1211483 ($MYPID), представленим у шістнадцятковому форматі. У нашому прикладі системи відображається маска спорідненості «f», що зазвичай означає, що процес може виконуватися на будь-якому ядрі ЦП.

!!! note "Примітка"

 Маска спорідненості ЦП "f" представляє конфігурацію, у якій увімкнено всі ядра ЦП. У шістнадцятковій системі числення «f» відповідає двійковому значенню «1111». Кожен біт у двійковому представленні відповідає ядру ЦП, причому «1» означає, що ядро ввімкнено та доступне для виконання процесу.

 Тому на чотириядерному процесорі з маскою "f":

 Core 0: Enabled
 Core 1: Enabled
 Core 2: Enabled
 Core 3: Enabled

Щоб встановити/змінити схожість ЦП

 1. Встановіть приналежність ЦП процесу dd до одного ЦП (ЦП 0). Впишіть:
taskset -p 0x1 $MYPID

Вихід

pid 1211483's current affinity mask: f
pid 1211483's new affinity mask: 1
 1. Перевірте зміни, виконавши:
taskset -p $MYPID

Вихідні дані вказують на маску спорідненості ЦП процесу з PID $MYPID. Маска спорідненості дорівнює «1» у десятковій системі, що перекладається як «1» у двійковій системі. Це означає, що процес наразі прив’язаний до ядра ЦП 0.

 1. Тепер встановіть приналежність ЦП процесу dd до кількох ЦП (ЦП 0 і 1). Впишіть:
taskset -p 0x3 $MYPID
 1. Видайте правильну команду tasksel, щоб перевірити останню зміну.
taskset -p $MYPID

На нашому демонстраційному 4-ядерному сервері ЦП результат показує, що маска спорідненості ЦП процесу дорівнює «3» (у десятковому вигляді). Це означає «11» у двійковій системі.

!!! tip "Підказка"

 Десятковий "3" дорівнює "11" (або 0011) у двійковій системі.
 Кожна двійкова цифра відповідає ядру ЦП: ядро 0, ядро 1, ядро 2, ядро 3 (справа наліво).
 Цифра «1» на четвертій і третій позиціях (справа) означає, що процес може працювати на ядрах 0 і 1.
 Тому «3» означає, що процес прив’язаний до ядер ЦП 0 і 1.
 1. Запустіть утиліту top або htop в окремому терміналі та спостерігайте, якщо ви бачите щось цікаве, експериментуючи з різними конфігураціями taskset для процесу.

 2. Все готово. Використовуйте його PID ($MYPID), щоб припинити процес dd.

Завдання 9

systemd-run

Команда systemd-run створює та запускає тимчасові службові блоки для виконання команд або процесів. Вона також може запускати програми в блоках тимчасової області дії, блоках обслуговування, що запускаються шляхом, сокетом або таймером.

У цій вправі показано, як використовувати systemd-run для створення тимчасових службових одиниць у systemd.

Щоб запустити команду як тимчасову службу

 1. Запустіть просту команду sleep 300 як тимчасову службу systemd за допомогою systemd-run. Впишіть:
systemd-run --unit=mytransient.service --description="Example Service" sleep 300
 1. Перевірте статус тимчасової служби за допомогою systemctl status. Впишіть:
systemctl status mytransient.service

Щоб установити обмеження ресурсу пам’яті для тимчасової служби

 1. Використовуйте параметр --property разом із systemd-run, щоб обмежити максимальне використання пам’яті для тимчасового процесу до 200 МБ. Впишіть:
systemd-run --unit=mylimited.service --property=MemoryMax=200M sleep 300
 1. Подивіться у відповідній файловій системі cgroup процес перевірки налаштування. Впишіть:
sudo cat /sys/fs/cgroup/system.slice/mytransient.service/memory.max

!!! tip "Підказка"

 `systemd.resource-control` — це конфігурація або керуюча сутність (концепція) у рамках `systemd`, призначена для керування та розподілу системних ресурсів для процесів і служб. А `systemd.exec` — це компонент `systemd`, який відповідає за визначення середовища виконання, у якому виконуються команди. Щоб переглянути різні параметри (властивості), які ви можете налаштувати під час використання systemd-run, зверніться до сторінок посібника `systemd.resource-control` і `systemd.exec`. Тут ви знайдете документацію для таких властивостей, як MemoryMax, CPUAccounting, IOWeight тощо. 

Щоб установити обмеження на ресурс ЦП для тимчасової служби

 1. Давайте створимо тимчасовий блок systemd під назвою "myrealtime.service". Запустіть myrealtime.service із спеціальною політикою планування циклічного (rr) і пріоритетом. Впишіть:
systemd-run --unit=myrealtime.service \
--property=CPUSchedulingPolicy=rr --property=CPUSchedulingPriority=50 sleep 300
 1. Перегляньте статус myrealtime.service. Крім того, захопіть/збережіть основний [sleep] PID у змінній під назвою MYPID. Впишіть:
MYPID=$(systemctl status myrealtime.service  | awk '/Main PID/ {print $3}')
 1. Поки служба все ще працює, перевірте її політику планування ЦП. Впишіть:
chrt -p $MYPID
pid 2553792's current scheduling policy: SCHED_RR
pid 2553792's current scheduling priority: 50

Щоб створити блок перехідного часу

 1. Створіть простий таймер, який виконує просту команду echo. Параметр --on-active=2m встановлює таймер на спрацьовування через 2 хвилини після того, як блок таймера стане активним. Впишіть:
systemd-run --on-active=2m --unit=mytimer.timer \
--description="Example Timer" echo "Timer triggered"

Таймер почне відлік часу з моменту активації пристрою і через 2 хвилини запустить вказану дію.

 1. Переглянути деталі/статус щойно створеного таймера. Впишіть:
systemctl status mytimer.timer

Щоб зупинити та очистити тимчасові блоки systemd

 1. Введіть наступні команди, щоб переконатися, що різні тимчасові служби/процеси, запущені для цієї вправи, належним чином зупинені та видалені з вашої системи. Впишіть:
systemctl stop mytransient.service
systemctl stop mylimited.service
systemctl stop myrealtime.service
systemctl stop mytimer.timer

Вправа 10

schedtool

Ця вправа демонструє використання schedtool для розуміння та керування плануванням процесів у Rocky Linux. Ми також створимо сценарій для моделювання процесу для цієї мети.

Щоб встановити schedtool

 1. Встановіть програму schedtool, якщо вона не встановлена на вашому сервері. Впишіть:
sudo dnf -y install schedtool

Щоб створити імітований сценарій процесу

 1. Створіть сценарій, який генерує навантаження на процесор для цілей тестування. Впишіть:
cat > ~/cpu_load_generator.sh << EOF
#!/bin/bash
while true; do
   openssl speed > /dev/null 2>&1
   openssl speed > /dev/null 2>&1

done
EOF
chmod +x ~/cpu_load_generator.sh
 1. Запустіть сценарій у фоновому режимі. Впишіть:
~/cpu_load_generator.sh & echo $!
 1. Зберіть PID для основного процесу openssl, запущеного в сценарії cpu_load_generator.sh. Зберігайте PID у змінній з іменем MYPID. Впишіть:
export MYPID=$(pidof openssl) ; echo $MYPID

Щоб використовувати schedtool для перевірки поточної політики планування

 1. Використовуйте команду schedtool, щоб відобразити інформацію про планування процесу з PID $MYPID. Впишіть:
schedtool $MYPID

Вихід

PID 2565081: PRIO  0, POLICY N: SCHED_NORMAL , NICE  0, AFFINITY 0xf

Щоб використовувати schedtool для зміни політики планування

 1. Змініть політику планування та пріоритет процесу FIFO та 10 відповідно. Впишіть:
sudo schedtool -F -p 10 $!
 1. Перегляньте ефект від змін. Впишіть:
schedtool $MYPID
 1. Змініть політику планування та пріоритет процесу на циклічний або SCHED_RR (RR) і 50 відповідно. Впишіть:
 sudo schedtool -R -p 50 $MYPID
 1. Перегляньте ефект від змін. Впишіть:
schedtool $MYPID
 1. Змініть політику планування процесу на Idle або SCHED_IDLEPRIO (D). Впишіть:
sudo schedtool -D $MYPID
 1. Перегляньте ефект від змін.

 2. Нарешті, скиньте політику планування процесу назад до початкового стандартного SCHED_NORMAL (N або інше). Впишіть:

sudo schedtool -N $MYPID

Щоб завершити та очистити процес cpu_load_generator.sh

 1. Все готово. Завершіть сценарій і видаліть сценарій cpu_load_generator.sh.
kill $MYPID
rm ~/cpu_load_generator.sh

Author: Wale Soyinka

Contributors: Steven Spencer, Ganna Zhrynova