Перейти до змісту

Вступ до nload

nload — це монітор мережевого трафіку на основі текстової консолі. Він показує статистику трафіку та пропускної здатності вашого сервера.

Використання nload

dnf -y install epel-release
dnf -y install nload

Нижче наведено загальні параметри команди nload, які за звичайних обставин не вимагають нічого додаткового. Опції перед інтерфейсом для моніторингу:

Опції Опис
-a PERIOD Довжина часового вікна розрахунку в секундах (за замовчуванням: 300)
-m Показує кілька пристроїв і не показує графік трафіку
-t INTERVAL Інтервал оновлення в мілісекундах (за замовчуванням: 500)
-u UNIT Одна літера для відображення пропускної здатності (за замовчуванням: k)
-U UNIT Однолітерний блок для відображення передачі даних (за замовчуванням: M)

Одиниці для двох останніх варіантів такі:

Unit Значення
b біт
B байт
k кілобіт
K кілобайт
m мегабіт
M мегабайт
g гігабіт
G гігабайт

Приклад вихідних даних із домашнього сервера автора, на якому працює Tor ретрансляція:

Device bridge0 [172.20.0.3] (1/8):
================================================================================
Incoming:
                       ########
                       ########
                       ########
                       ########
                       ########
                       ######## Curr: 79.13 MBit/s
                       ######## Avg: 84.99 MBit/s
                       ######## Min: 79.13 MBit/s
                       ######## Max: 87.81 MBit/s
                       ######## Ttl: 1732.95 GByte
Outgoing:
                       ########
                       ########
                       ########
                       ########
                       ########
                       ######## Curr: 81.30 MBit/s
                       ######## Avg: 88.05 MBit/s
                       ######## Min: 81.30 MBit/s
                       ######## Max: 91.36 MBit/s
                       ######## Ttl: 1790.74 GByte

Розбиття наведених вище рядків:

 • Curr - використання поточної виміряної пропускної здатності
 • Avg - середнє використання пропускної здатності за період
 • Min - використання мінімальної виміряної пропускної здатності
 • Max - використання максимальної виміряної пропускної здатності
 • Ttl - дані, передані в сеансі nload

Комбінації клавіш для взаємодії

 • ++page-down++, Down - Переходить вниз на один інтерфейс
 • ++page-up++, Up - Переходить вверх на один інтерфейс
 • ++f2++ - Показує вікно параметрів
 • ++f5++ - Зберігає параметри
 • ++f6++ - Перезавантажує налаштування з конфігураційного файлу
 • ++q++, Ctrl+C - Закриває nload

Author: Neel Chauhan

Contributors: Steven Spencer, Ganna Zhyrnova