Перейти до змісту

Вступ

Механізм Docker можна використовувати для виконання робочих навантажень контейнерів у стилі Docker на серверах Rocky Linux. Іноді це краще, ніж запустити повне середовище Docker Desktop.

Додавання docker репозиторію

Використовуйте утиліту dnf, щоб додати docker репозиторій до вашого сервера Rocky Linux. Впишіть:

sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Встановлення необхідних пакетів

Встановіть останню версію Docker Engine, containerd та Docker Compose, виконавши:

sudo dnf -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

Запуск і включення служби systemd docker (dockerd)

Використовуйте утиліту systemctl, щоб налаштувати демон dockerd на автоматичний запуск під час наступного перезавантаження системи та одночасного запуску для поточного сеансу. Впишіть:

sudo systemctl --now enable docker

Примітки

docker-ce: цей пакет надає основну технологію для створення та запуску docker контейнерів (dockerd)
docker-ce-cli: надає інтерфейс командного рядка (CLI) клієнтський інструмент докера (докер)
containerd.io: забезпечує середовище виконання контейнера (runc)
docker-compose-plugin: плагін, який надає підкоманду «docker compose». 

Востаннє оновлено: July 6, 2023

Author: wale soyinka